ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публична лекция

22 Март 2017

Д-р Вероника Димитрова ще изнесе публична лекция на тема: „Бездомническото и кооперативното строителство: икономически аспекти на жилищните политики в София през междувоенния период" на 22 март 2017 (сряда) от 18:00ч. в Американския център на Столична библиотека.

Кратка информация: След Първата световна война населението на София се увеличава почти двойно, поради прииждащото от селата население, търсещо препитание, и бежанския поток. Преустановеното по време на войната строителство на нови сгради допринася за сериозно задълбочаване на жилищната криза в този период. Така започват да бъдат търсени решения за справяне с жилищната криза и подобряване на жилищните условия. В лекцията ще се фокусираме върху двете основни жилищни политики по отношение на бедните в София - оземляването на бездомните и предоставянето на средства на бездомническите кооперативи за строителство на сгради. Основният водещ въпрос ще бъде: как при наложените сериозни бюджетни ограничения на държавата и на общините е възможно да се проведат такива по принцип скъпо струващи политики - какви финансови инструменти ще бъдат изковани и как ще проработят те.

Вероника Димитрова (1984) е доктор по социология, преподавател в катедра „Социология" на СУ „Св. Климент Охридски". Научните й интереси са в областите социология и история на медицината и здравеопазването, социология на града, социология на пола и сексуалността и качествени методи в социологическите изследвания.

Избрани публикации: „Институционализирането на позицията на лекаря хигиенист в България от Освобождението до Втората световна война". В: Критика и Хуманизъм, 2015, кн. 44, бр. 2, 91-102; „Из очертанията на едно изобретено тяло - работникът от имагинерна към действителна социална категория". В: Социологически проблеми, 2014, год. XLVI, кн. 3-4, 234-247; „„Да гоним бацилите като заяци" или да поставим бактериологията в услуга на клиническата диагноза? Парадигми и движения в медицината в България от Освобождението до Втората световна война". В: Димитрова, Вероника, Петя Кабакчиева, Марина Лякова, Милена Якимова (съставители). 2014. Сборник в чест на Майя Грекова - По стъпките на другия. София: издателство „Просвета", 225-240; „Как се става бездомник с дом? (държавни и общински политики и борби за разрешаване на „бездомническия въпрос" през междувоенния период)". В: Критика и хуманизъм „Градът: залог на глобални и локални политики", 2013, бр. 42, 367-382.

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF