ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публична лекция

29 Март 2017

Доц. Димитър Вацов ще изнесе публична лекция на тема: „Какво правим, когато казваме "Това е истина!"" на 29 март 2017 (сряда) от 18:00ч. в Американския център на Столична библиотека.

Кратка информация: Лекцията представя в достъпна за неспециализирана академична публика форма някои основни идеи от областта на философията на обикновения език, разработени с подкрепата на Центъра за академични изследвания - София и намерили място в монографията ми Това е истина! (София: НБУ, 2016), както и в други публикации.
Ще се опитам да покажа три основни футкции на всекидневната реч, както и защо и как изказвания от типа „Това е истина!" се опитват да прекъснат тези функции. За да целта трябва да се отговори на въпросите:
1. Какво е метафора? И защо „метофоричният ефект" на разсейване на обичайните значения на думите надхвърля онова, което най-често наричаме „метафора"?
2. Какво е индексичност? И защо индексичността надхвърля онова, което в науките за езика най-често се нарича „индексикалии", „демонстративи" или „деиктични изрази"? Но също: защо и как индексичността работи едновременно в два плана: на референтите и на значенията?
Отговорите на тези въпроси трябва да изявят споменатите три базисни функции на речта: 1. Метафоричното разсейване; 2. Индексичното рефериране; и 3. Индексичното препращане. В противовес на така изявените общи функции на речта, които са крайно нестабилни, ще се опитам да покажа специалната функция на изказвания от типа „Това е истина!", които се опитват да прекъснат горните функции и да де-метафоризират и де-индексикализират онова, което бива обявено за истина. Така перформативът „Това е истина!" се оказва специално речево средство за стабилизиране и фиксиране на значенията на твърденията, обявени за истинни! Той е речева машина за производство на примери, на образци, на парадигми за речево поведение.

Димитър Вацов (1971) e доктор по философия и преподавател в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. Критика и хуманизъм, както и председател на УС на Фондация за хуманитарни и социални науки - София. Интересите му са в областта на политическата философия и постаналитичната философия на езика.

Избрани публикации: Монографии: Това е истина! (София: НБУ, 2016); Опити върху властта и истината (София: НБУ, 2009), Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността (София: НБУ, 2006); Онтология на утвърждаването: Ницше като задача (София: Изток-Запад, 2003). Множество статии на български, италиански, руски, френски, испански, полски и английски език.

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF