ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публична лекция

05 Април 2017

Проф. Ирина Генова ще изнесе публична лекция на тема: „Погледът от България към изкуството отвъд желязната завеса през 1960-те години. Една следистория на изкуството" на 5 април 2017 (сряда) от 18:00ч. в Американския център на Столична библиотека.

Abstract:

Кратка информация: Въпросите, свързани с взаимните художествени влияния, с местата и средствата на тяхното случване - международни срещи и изложби, критически, исторически и теоретични текстове (в оригинал, или в превод), "пътуващи" образи / репродукции - днес са в центъра на вниманието на изследователи от различни области. Тематичната ориентираност на международни конференции, конгреси, семинари и сборници изразяват този общ интерес.
След Втората световна война и по-конкретно през 1960-те години ситуацията в Югоизточна Европа, към която териториално принадлежим, изявява значителни различия. Има различия и в така наречения "социалистически лагер" - страните, разпределени по решение на Ялтенската конференция в зоната на съветско влияние. Сравнение между художествения обмен в Полша, Унгария, бивша Чехословакия и България, например, би било добра отправна точка за доближаване до особеностите на художествения живот у нас. От днешна гледна точка, (не)случването на значими творчески контакти по време на "студената война" за артистичните среди в България изглежда от решаващо значение за разбирането на художествени произведения и практики преди 1989 година.
Лекцията ще представи една част от изследването по този проект, а именно „Погледът към Франция..." Изказвам благодарност на Библиотеката Кандински / Bibliothèque Kandinsky - Centre Pompidou за професионалното съдействие.

Ирина Генова e професор в Нов български университет и в Института за изследване на изкуствата - БАН. Специализирала е в Университета във Флоренция / Università degli Studi di Firenze (2012); Централния институт по история на изкуството, Мюнхен / Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Munich (2009); Националния институт по история на изкуството, Париж / National Institute of Art History (INHA), Paris (2005); Колежа Нова Европа, Букурещ / New Europe College, Bucharest (2004); Лятното училище на Paul Getty Foundation в Rochester (1998) и др. Научните й интереси са в областите: модерно изкуство в България и в Югоизточна Европа; съвременни художествени практики; визуални изследвания; графика и типография; историзиране на изкуството и критически практики в модерната епоха и съвременността.

Избрани публикации:
Книги: Modern art in Bulgaria: first histories and present narratives beyond the paradigm of modernity. 2013, Sofia. Ed. New Bulgarian University; Tempus fugit. За съвременното изкуство и визуалния образ. 2007, Sofia. Ed. Altera. Bilingual - in Bulgarian and in English; Modernism and Modernity. Difficulties for historicizing. 2004, Sofia. Ed. IDA - Krasimir Gandev. Двуезична - на български и на английски език.
Статии и глави от книги: Изкуството от епохата на комунизма в художествения музей след комунизма. Случаят с България. В: Социализмът в музея на постсоциализма. Съст. Н. Христова. НБУ. София 2015, с. 88-113; LiterNet http://liternet.bg/publish14/i_genova/muzei.htm Визии за изкуството при комунизма след падането на Берлинската стена. Случаят с България. В: Кодовете на социализма в постсоциализма. Съст. Н. Христова. НБУ. София 2014, с. 93-119; LiterNet http://liternet.bg/publish14/i_genova/izkustvoto.htm The Hybrid Artistic Identity. Nicolay Diulgheroff and the Second Phase of the Italian Futurist Movement. In: International Yearbook of Futurism Studies, vol. I. Ed. by Günter Berghaus. 2011. Berlin, De Gruyter, 2011, pp. 323-340; Contemporary museum / Museum of contemporary art: the contemparariness debate (what is contemporary?) from a local perspective. The journal of modern art history department. Faculty of philosophy. University of Belgrade. 2010, № 6, pp. 61-68; Historizing Modern Art: The "Difficult" Names. In: Europa! Europa? The Avant-garde, Modernism and the Fate of a Continent. Ed. by: S. Bru, J. Baetens, B. Hjartarson, P. Nicholls, T. Orum, H. van den Berg. De Gruyter Ed. Berlin, 2009, pp. 283-295; L'historisation des avant-gardes. Georges Papazoff (1894-1972). Ligeia. Dossiers sur l'art. Paris. 2009, juillet-décembre, p. 77-87.

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF