ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публична лекция

26 Април 2017

Д-р Елица Стоилова ще изнесе публична лекция на тема: „Валоризация на автентичната храна: фестивалите на традиционните храни като иновативни практики" на 26 април 2017 (сряда) от 18:00ч. в Американския център на Столична библиотека.

Кратка информация: Лекцията предлага анализ на един сравнително нов феномен за България - фестивалите посветени на храни и напитки. От 2000 година много български градове и села започват да инициират фестивали, в който се честват домашно произведени храни и прединдустриални технологии за производство на храни, земеделие и животноводъство. За повече от 15 години този тип честване на местните традиции, кулинарни технологии и гастрономични продукти набира голяма популярност, като вече повече от 30 малки градове и села организират страна подобни събития из цялата страна. Фестивалите посветени на храни и хранителни продукти са своеобразна смесица от елементи на традиционната празничност, градски и селски панаири, както и иновативни елементи на колективно празнуване и промоция на локална идентичност. Един критичен анализ на тези феномени ще бъде предложен, като спецификите на българският контекст ще бъдат изведени. Акцент ще бъде процесът на валоризация на храни и хранителни технологии като автентични, уникални за определен регион, за да се разбере как локалната идентичност се конструира чрез автентификация на храните.

Елица Стоилова (1979) e доктор по история на технологията от Технически университет Айндховен, преподавател в катедра „Етнология" на ПУ. Завършила е социология и етнология в ПУ. Научните й интереси са в областите антропология и социология на храните, STS, история на науката и технологиите, конструиране на идентичности и културно наследство.

Избрани публикации:

Stoilova, Elitsa. 2016. "Le yaourt bulgare ou la fabrique de l'authenticité". L'encyclopédie pour une dans histoire nouvelle de l'Europe, http://labexehne.fr/en/2016/07/07/yaourt-bulgare-ou-la -fabrique -de-lauthenticite- le/ ;

Stoilova, Elitsa. 2015."The Bulgarianization of Yoghurt: Connecting Home, Taste, and Authenticity", Food and Foodways 1-2, no 23, 14- 35;

Стоилова, Елица. 2015. „Храните в ракурса на етноложкото изследване или какво е българско кисело мляко". В След следващата запетая - сборник. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 67-77;

Stoilova, Elitsa. 2014. Producing Bulgarian Yoghurt Manufacturing and Exporting Authenticity. Amsterdam: Amsterdam University Press;

Стоилова, Елица, 2013. „Валоризация на материалното наследство". В Дни на наследството. София: АИ „Марин Дринов", 2014, 170 -182;

Stoilova, Elitsa. 2013. "From Home-Made Product to Industrial One: Manufacturing Bulgarian Sour Milk". Agrarian History 87, no. 1: 73-92;

Stoilova, Elitsa. 2012. "Deconstructing the Authenticity: Who, When and How Created the Bulgarian Yoghurt." Myth-Making and MythBreaking in History and the Humanities, http://www.unibuc.ro/n/resurse/myth-maki-and-myth-brea-inhist-ndthehuma/docs/2012/iul/12_09_22_09Proceedings_Myth_Making_and_
Myth_Breaking_in_History.pdf;

Стоилова, Елица. 2012. „Визуализация на нематериалното културно наследство." В: Локално наследство- ресурс за местно развитие. Съст. Красимира Кръстанова. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски,", 57-77;

Stoilova, Elitsa. 2011 . ‘From Homemade Product to Industrial One: Manufacturing Bulgarian Sour Milk.' Interdisciplinary Themes Journal 3, no. 1,
http://www.interdisciplinarythemes.org/journal/index.php/itj/article/viewFile/103/56.

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF