ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »
«Януари 2019»
MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Публична лекция

28 Март 2018

Проф. д-р Майя Грекова ще изнесе публична лекция на тема: „Възможно ли е преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите" в България?" на 28 март 2018 (сряда) от 18:00ч. в зала „Вяра" (ет. 1) на Столична библиотека, пл. „Славейков" 4.

Кратка информация:

„Интеграция на ромите" се заявява като държавна политика в България през 1999 г. с приемането на Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и със започването на преговорния процес за присъединяване на РБ към ЕС. През следващите години тази политика е препотвърждавана с множество национални стратегии, планове и програми, с които се декларира траен интерес на българските институции от продължаващ процес на интеграция на ромите. Но независимо от ежегодните доклади, в които се отчитат постигнати резултати в различни области на социалния живот, тази политика като цяло трябва да бъде определена като неуспешна. Което поставя въпроса за необходимостта от преосмислянето й. На първо място се формулира проблемът, които поражда необходимостта от подобни политики: В България днес има голяма група хора, които поради своя етнически произход живеят изолирано, в периферията на обществото и на населените места, в квартали с лоша или без предполагаемата инфраструктура, в незаконни и/или неподходящи за живеене сгради; които в голямата си част са бедни, безработни, необразовани или с ниско образование; сред които заболеваемостта е висока, а продължителността на живота е значително по-ниска от средната за страната. На второ място се проблематизира разбирането за интеграция, което скрито или явно стои в основата на заявените интеграционни политики: има българско общество и роми/ромско малцинство. Твърди се, че: българското общество е дезинтегрирано, доколкото в него има хора, които са изолирани и в неблагоприятна позиция поради техния етнически произход; необходим е процес на интеграция на българското общество чрез снемане на значимостта на етническия произход като фактор, определящ човешките взаимодействия и предопределящ индивидуалната биография, като основание за групова изолация. На тази основа се аргументира необходимостта от преосмисляне на политиката за „интеграция на ромите" чрез анализ на секторните политики, разписани в документи на българските правителства, и на резултатите от тях. В рамките на лекцията фокусът е върху политиките в областта на образованието.

Майя Грекова преподава социология във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Основните й научни и изследователски интереси са свързани с проблемите на човешките взаимодействия и отношения, на изграждането, поддържането и разрушаването на общностни образувания, на конструирането на малцинства, на ромите като малцинство в България, на градската среда и нейното обитаване.

Избрани публикации:

Книги:

Общност с другия (лекции по социология на социалните общности). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", 2017.
Ромите в София: от изолация към интеграция? (В съавторство с В. Димитрова, Д. Кюранов, Н. Германова, Я. Маркова). София: „Изток-Запад", 2008.
Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България (2 години по-късно). (В съавторство с Ив. Търнев). София: "Изток-Запад", 2008.
Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България. (В съавторство с Ив. Търнев). София: "Изток-Запад", 2007.
Mалцинство: социално конструиране и преживяване. София: Критика и хуманизъм, 2001.
Аз и другият (Измерения на чуждостта в посттоталитарното общество). София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 1996.
От обичай към право: патриархалният българин в кръговете на чуждост. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски", 1991.

Статии и глави от книги:

„Защо е неуспешна политиката на „образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства". В: Бояджиева, П., М. Канушев, М. Й. Иванов (съст.) Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност. Юбилеен сборник в чест на проф. Румяна Стоилова. София: „Изток-Запад", 2018.
"Multilingualism in the City - the Case of Sofia". In: Lid King, Lorna Carson (eds.) Multilingual Identities. A study of attitudes towards multilingualism in three European cities. London: The Languages Company, 2017.
"Europe in Bulgaria: ‘Eurocosmopolitism' vs ‘nationalistic complex'". In: In: Identités, démocratie, frontières. (Sous la direction de Gilles Rouet & Maria Stoicheva). Paris: l'Harmattan, 2017.
„Интеграционни намерения и дискриминационни резултати в българското образование (1999-2013)". В: Стоилова, Р., К. Петкова, С. Колева (съст.) Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева. София: „Изток-Запад, 2015.
„За интеграция на българското общество по етнически признак". В: Найденова, П., Щ. Щерионов, К. Борисова-Маринова (съст.) Демографската ситуация и развитието на България. Форум. София, 26-27 февруари 2014 г. София: Академично Издателство „Проф. Марин Дринов, 2014.
„Циганите като обект на асимилационна политика (от края на 1950-те до 1980-те години)". Население, бр. 3-4 , 2013.

 

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF