ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »
«Април 2019»
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Публична лекция

18 Април 2018

Д-р Ива Манова ще изнесе публична лекция на тема: "От Аристотел, през Ибн-Сина и Ибн-Рушд, до диалектическия материализъм: съветски прочити и подходи към историята на средновековната философия" на 18 април 2018 (сряда) от 18:00ч. в зала „Виктория" (ет. 4) на Столична библиотека, пл. „Славейков" 4.

Кратка информация: Лекцията се фокусира върху периода между 50-те и 60-те години на миналия век, когато (в публикации на О. Трахтенберг, С. Григорян, В. Соколов, Н. Сидорова и др.) се формира съветският „канон" в интерпретацията на средновековната, включително средновековната арабска философия. Този канон остава в сила и практически не бива подлаган на съмнение от съветската философска общност в продължение на близо 25 години. Лекцията представя основните моменти във формирането му, както и начина, по който той се отнася към по-ранната историографска традиция и към паралелните западни прочити на средновековната философия. По-конкретно, раждането на съветската философска медиевистика се разглежда в перспективата на протичащите по същото време - през 50-те и 60-те години - дискусии между представители на съветската философия и неотомизма. Тези дискусии се водят едновременно и на доктринално, и на историографско ниво. Анализира се и ролята на съветската критика на европоцентризма във философията и философската историография и свързаната с нея идея за това, че всички народи споделят една и съща способност за философско мислене и всеки народ притежава своя повече или по-малко развита (в зависимост от степента на социално и икономическо развитие на съответния народ) философия. И най-сетне, в лекцията се набелязват и отделни насоки в развитието на по-късната съветска, както и на пост-съветската историография. Обсъждат се ролята на историята на философията в съветската философска култура, както и някои хипотези относно процеса са подкопаване на устоите и разпадане на тази култура.

Ива Манова е главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието на БАН. Защитила е докторат по философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски" (2010 г.) и по история на философията в Университета на Падуа, Италия (2012 г.). Специализирала е в Университите на Заарланд, Германия и Лувен, Белгия. Работила е като пост-докторант в Университета на Падуа. Научните й интереси са в областта на историята на философията (хуманизъм, Ренесанс), историята на философската историография (през ХХ в. в Източна Европа), историята на ранномодерната интерконфесионална полемика (православие-католицизъм, християнство-ислям).

Избрани публикации:

Книги:
Норма и реформа в ренесансовата философия. Лоренцо Вала и неговата хуманистическа критика на аристотелизма, Софи-Р, София 2011.

Редакторство и съставителство:
Writing a Universal History of Philosophy: Soviet Philosophical Historiography in a Comparative Perspective. Conference Proceedings, ed. by I. Manova. Thematic issue of Rivista di storia della filosofia, 2/73 (2018). [предстояща публикация].
Gr. Piaia - G. Santinello (eds.), in association with Fr. D'Alberto - I. Manova, Models of the History of Philosophy, vol. 3: The Later Enlightenment and the Age of Kant, Springer, Dordrecht 2015.
Gr. Piaia - I. Manova (a cura di), Modernità e progresso. Due idee guida nella storia del pensiero, CLEUP, Padova 2014.

Статии и глави от книги:
"From Aristotole, through Ibn-Sina and Ibn-Rushd, ... to Dialectical Materialism: Soviet Approaches Towards the History of Medieval Philosophy in the 1950s and 1960s", Rivista di storia della filosofia, 2/73 (2018), стр. 269-284 [предстояща публикация].
Lo studio della storiografia filosofica arabistica: un'idea nella cultura filosofica tardo-sovietica e post-sovietica, в G. Micheli - M. Longo (a cura di), La filosofia e la sua storia. Studi in onore di Gregorio Piaia, Tomo 2, Padova: CLEUP, 2017, стр. 361-376.
"Interpretations of Spinoza's Ontology in Soviet Philosophical Historiography in the 1950s-'70s", Rivista di Storia della Filosofia, 1/71 (2016), стр. 69-91.
"Георгий Плеханов versus Фридрих Алберт Ланге: два подхода към историята на материализма", Философски алтернативи, 5/25 (2016), стр. 43-60.
Conference Report: "Outsiders and Forerunners. Modern Reason and Historiographical Births of Medieval Philosophy" (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau, 28-30 April 2016), Bulletin de Philosophie Médiévale, 58 (2016), стр. 492-504.
The Role of the Conceptions of ‘Modernity', ‘Progress' and ‘National Identity' for the Formation and the Development of Bulgarian National Philosophical Historiography (1940s-1980s), в Gr. Piaia - I. Manova (a cura di), Modernità e progresso. Due idee guida nella storia del pensiero, CLEUP, Padova 2014, стр. 355-374.

 

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF