ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Дискусионна поредица „Политики на правовата държава”

21 Юни 2017

Третият семинар от новата семинарна поредицата „Политики на правовата държава" ще се проведе на 21 юни 2017 (сряда) от 16:00ч. в конферентната зала на ЦАИ София. Д-р Стефан Попов от Риск Монитор ще изнесе лекция на тема: "Stasis: гражданската война като условие на конституционната държава".
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF