ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Дискусионна поредица „Политики на правовата държава”

29 Юни 2018

Шестият семинар от семинарната поредицата „Политики на правовата държава" ще се проведе на 29 юни 2018 г. (петък) от 16:00ч. в конферентната зала на ЦАИ София. Проф. д-р Екатерина Михайлова ще изнесе лекция на тема: "Правовата държава и българската конституционна политика".

Проф. д-р Екатерина Михайлова е щатен преподавател към департамент „Право" в НБУ. През 2007 г. е избрана за почетен професор на НБУ, за принос за развитието на теорията и практиката на парламентарната държава, а от 2016г. е професор по история на държавата и правото НБУ. Преподава История на българската държава и право, Конституционно право, Развитие на българския конституционализъм, Обща теория на държавата, Нормотворчество и др. Член на Настоятелството на НБУ.

Екатерина Михайлова завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и започва да работи като адвокат. От 1991 до 2013 г. е избирана за народен представител в 36-то, 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание на Република България - член е на комисиите по правни въпроси, временните комисии за промяна на конституцията, комисията по правата на човека и вероизповеданията. Заместник-председател на 40-то и 41-то Народното събрание. Била е председател и заместник-председател на парламентарните групи на СДС, ДСБ и ОДС. Била е Председател на Обединен християндемократически център /ОХДЦ/, заместник-председател, Главен секретар и Председател на СДС. По-късно и е заместник-председател на Демократи за силна България. През 2013 г. става член на Комисията по помилванията при Президента на републиката. От 2015 г. е член на Консултативният конституционен съвет при Омбудсмана на Република България.

Автор е на монографиите "Парламентаризъм и правова държава в България", „Ролята на държавния глава в законодателния процес, Преглед на българските конституционни модели", „Тоталитарната държава и право в България 1944-1989". Има множество публикации и интервюта в печатни и електронни медии на тема конституция, държавни институции и др. Организатор и участник в множество конференции и семинари.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF