ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Международен семинар в ЦАИ

19 Октомври 2017

В Център за  академични изследвания София ще се проведе международен интердисциплинарен семинар на тема: "Historical Perspectives and Contemporary Narratives about Illicit/Black/Second Markets in the Black Sea Region and Southeastern Europe" на 19-21 октомври 2017 г.
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF