ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публикации

Книги и публикации

Икономика на "Възродителния процес"
Румен Аврамов
Последни публикации » Книги

Тялото при социализма - режими и репрезентации
Съставителство и редакция: Даниела Колева
Последни публикации » Книги

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том 1: Договаряне на модерността през ‘дългия деветнайсети век’.
Редакция: Болаш Тренчени, Мачей Яновски, Моника Баар, Мария Фалина и Михал Копечек
Последни публикации » Книги

Виж всички публикувани книги

Серия "Изследователски резултати"

Виж всички публикации от Серия "Изследователски резултати"

Информационни бюлетини

Виж всички публикации от информационния бюлетин

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF