Център за Академични Изследвания София

Център за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция със силна международна и интердисциплинарна ориентация, която насърчава свободата на научните изследвания, високите постижения и интелектуалното творчество в областта на хуманитарните и социалните науки.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Текущи програми

Конкурси и новини

Нови книги: Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции
Нови книги: Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции

Книгата е предназначена за читатели с икономически и исторически интереси. Авторите, включени в книгата, стъпквайки на добре познатата Веберова теза за ролята на протестантизма в развитието на капитализма, се занимават с манастирската икономика, за да оценят нейното влияние върху икономическото поведение в по-общ контекст.

GETTY-CAS: Откриваща конференция
GETTY-CAS: Откриваща конференция

Откриваща конференция на тема:
ПОГЛЕД КЪМ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: РЕГИОНАЛНАТА АРХЕОЛОГИЯ В ТЪРСЕНЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБНО БЪДЕЩЕ
17-18 април 2021

Нашите стипендианти

За академичната година 2020/2021 ЦАИ подпомага 19 стипендианти от 10 държави в рамките на платформата Advanced Academia и Стипендиите “Герда Хенкел”. Други 10 млади изследователи са включени в проекта Изгубени в Прехода.

Календар на събитията

Предстоящи събития