Библиотека

Начало / Библиотека

КОЛЕКЦИИ

Библиотеката на Център за академични изследвания София изгражда колекции в областта на хуманитарните и социални науки. Колекциите включват: книги и монографии; периодични издания; справочни издания; онлайн академични бази данни; офлайн база данни „Балканска библиография 1985-2001″.

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник от 14-18ч., вторник до петък от 10 до 14ч.