Библиотека

Начало / Библиотека

Библиотека на ЦАИ

Библиотеката на Център за академични изследвания София изгражда колекции от печатни и електронни ресурси в областта на хуманитарните науки, социалните науки и балканистиката в модерната и съвременната епоха. Библиотеката има за цел да служи като балкански информационен център за основните научни форуми в тези области, които се провеждат в България, Югоизточна Европа и Западна Европа. Библиотеката е със свободен достъп и възможност за заемане, предназначена предимно за ползване от стипендиантите на ЦАИ, но при поискване е отворена и за широката общественост. Тя предоставя библиотечни и справочни услуги, базирани на хартиени и електронни информационни ресурси.

Колекции

Колекциите на библиотеката основно включват книги и монографии; периодични издания; справочни издания; онлайн академични бази данни; офлайн база данни „Балканска библиография 1985-2001“; специални колекции (монографии, статии, периодични издания, библиографски данни, интернет ресурси), които са създадени за конкретни индивидуални ЦАИ проекти.

Услуги

  • Заемане на книги (само стипендианти на ЦАИ)
  • Достъп до колекции периодични издания
  • Достъп до онлайн академични бази данни (само стипендианти на ЦАИ)
  • Библиографски справки

Работно време

понеделник                14:00 – 18:00
вторник                       10:00 – 14:00
сряда                            10:00 – 14:00
четвъртък                   10:00 – 14:00
петък                            10:00 – 14:00

Правила за заемане

Книги се заемат единствено от стипендианти на ЦАИ:

  • по време на работното време на библиотеката
  • за период от 7 дни

Достъп до онлайн бази данни, осигурен от ЦАИ

Моля, обърнете се към библиотекаря за повече информация за онлайн достъп.

Справочници по теми и библиотечни каталози

Хуманитарни и социални наук

Балканистика

Източна европеистика

Европеистика

История

Социология

Антропология

Библиотечни каталози на библиотеки в Югоизточна и Централна Европа

България

Хърватия

Унгария