Библиотека

Начало / Библиотека

КОЛЕКЦИИ

Библиотеката на Център за академични изследвания София изгражда колекции в областта на хуманитарните и социални науки. Колекциите включват: книги и монографии; периодични издания; справочни издания; онлайн академични бази данни; офлайн база данни „Балканска библиография 1985-2001″.

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник                14:00 – 18:00

вторник                       10:00 – 14:00

сряда                            10:00 – 14:00

четвъртък                   10:00 – 14:00

петък                            10:00 – 14:00