Архив

Начало / За нас / Архив / Дискусионни серии: Анахронизъм или закономерност?…

В поредното издание на дискусионните серии на ЦАИ “Върховенството на закона” на 26 Март 2021 г. гостува Проф. д-р Евелина Келбечева с лецията си на тема: Анахронизъм или закономерност? Изучаването на комунистическия режим в България в контекста на “справедливостта на прехода”.

Лекцията проследява историята на изследването и оценката на комунистическия режим в България, и в частност на битката за адекватното му представяне в училищните програми и учебници. Този процес, който би трябвало да бъде започнат веднага след падането на комунистическия режим, едва през 2000 г. намира – поне декларативно – юридическо основание с приемането на Закона за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Но конкретен успех в реформирането на историческото образование е постигнат през 2019 г., тридесет години след срутването на Стената. На фона на Пражката декларация „Европейската съвест и тоталитаризма”, инициирана от Вацлав Хавел и Йоаким Гаук през 2008 г. и нейното приемане и ратифизиране у нас, българския опит се вижда като анахронично развитие в сравнителен план с другите страни от Източния блок.

Проф. д-р Евелина Келбечева е професор в Американския Университет в България, Благоевград. Преподава европейска история и история на България там от 1996 г.. Между 2002 – 2005 г. е Jean Monnet Title Holder. Завършила е специалност история и археология в СУ „Св. Климент Охридски“. Била е Фулбрайтов стипендиант и гостуващ преподавател в Университета на Калифорния, Ървайн (1992-1996). Стипендиант е на Центъра за Академични изследвания през 2014 г.. От 2014 г. е член на Издателския борд на академичната серия Балканистичен форум, Югозападен Университет Неофит Рилски, Благоевград, издание, на което е признат SCOPUS фактор. Нейните интереси са в областта на изследването на митовете и фалшификациите в историята през модерната епоха, както и на историческата и културна идентичност в пост-тоталитарния период.