Архив

Начало / За нас / Архив / Дискусионни серии: Популизъм Изток и…

В поредното издание на дискусионните серии на ЦАИ “Върховенството на закона” на 17 януари 2020 г. гостува доц. Емилия Занкина с лецията си върху популизмите.

Анотация: Лекцията разглежда възхода на популистките партии в Източна и Западна Европа, както и различните теории за изследване на популизма. Представя се нова концептуализация за популизма базирана на теорията за транзакционни разходи. В тази рамка, популизмът се разглежда като политическа стратегия за намаляване на транзакционните разходи в политиката, чрез използване на неформални институции и канали, които се разглеждат като по-бързи и ефективни, и намаляване използването на официални канали и институции, които се разглеждат като бавни и неефективни. Чрез това си поведение, популистките партии създават демократичен и институционален дефицит и трансформират демокрацията от представителна в процедурална, изпразвайки я по този начин от основните демократични ценности.