Екип

Проф. Диана Мишкова
Директор на ЦАИ

Проф. Диана Мишкова

Историк, доктор Диана Мишкова е професор по история и академичен директор на Център за академични изследвания София, член-кореспондент на Австрийската академия на науките, и Doctor Honoris Causa на Södertörn University, Стокхолм, Швеция. Научни интереси: модерна и най-нова история на Източна Европа. За повече информация можете да видите подробното ѝ CV.
Доц. Румен Аврамов
Постоянен научен сътрудник към ЦАИ

Доц. Румен Аврамов

Доц. Румен Аврамов е икономист и историк на икономиката. Той изследва икономическата история на България преди Втората световна война, пост-комунистическия преход, монетарната икономика, бизнес циклите, историята на икономическите идеи и икономиката на междуетническите конфликти.
Доц. Надежда Александрова
Научен сътрудник на ЦАИ

Доц. Надежда Александрова

Д-р Надежда Александрова е доцент във Факултета по славянски филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Интересите ѝ са насочени към османската и балканската литература и култура от ХѴІІІ и ХІХ в., към историята на емоциите, рецепционните изследвания и джендър изследванията. Публикувала е две монографии, посветени на различните преплитания между писането и пътуването на хора...
Доц. Мартин Иванов
Научен сътрудник на ЦАИ

Доц. Мартин Иванов

Доц. Мартин Иванов има докторска степен в областта на икономическата история, а в момента преподава в Катедра “Социология” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Има магистърски степени по история и право.
Д-р Светла Балуцова
Редактор на годишния Бюлетин на ЦАИ

Д-р Светла Балуцова

Светла Балуцова е част от ЦАИ още от септември 2007 г. Тя има магистърска степен по английска филология и немски език (Софийски университет) и по история (Централно-европейски университет, Будапеща). През 2005 г. получава докторска степен от Университета в Кеймбридж, Великобритания. Нейната изследователска работа се фокусира върху юридическата рамка и правителствената политика към семейството и децата...
Димитър Димов
Международни проекти и стипендиантски програми

Димитър Димов

Докторант към Катедра “Теория и история на култура” към Софийски университет. Има магистърска степен по социална и културна антропология. Димитър Димов започва работа към Центъра в далечната 2002 г. като координатор на първата Nexus конференция, а по-късно се ангажира и с развитието на онлайн ресурсите на ЦАИ. В момента отговаря за международните стипендиатски програми към...
Милена Варзоновцева
Библиотекар

Милена Варзоновцева

Библиотечни и информационни науки (2012) – Университета на Британска Колумбия, Канада; Магистър по Средновековна история (2003) – Централно-европейски университет, Будапеща, Унгария.