Управление и структура

Начало / За нас / Управление и структура

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ЦАИ

Проф. Барбара Щолберг-Рилингер (Председател)
Ректор на Wissenschaftskolleg в Берлин, Германия

Проф. Барбара Щолберг-Рилингер (Председател)

Барбара Щолберг-Рилингер е професор по ранно-модерна история към Westfälische Wilhelms-Universität в Мюнстер, а от септември 2018 е Ректор на Wissenschaftskolleg, Берлин. Нейните изследователски интереси се фокусират най-вече върху социални феномени и практики от XVI до XVIII в. Нейните занимания с ритуалите, символното общуване и церемониите от този период отварят ново поле в историческата наука, което...
Проф. Дирк Лемкул
Ръководител на Катедрата по европеистика към Университета в Санкт Гален, Швейцария

Проф. Дирк Лемкул

От февруари 2008 г. проф. Дирк Лемкул е ръководител на Катедрата по европеистика към Университета в Санкт Гален, Швейцария. В периода между 2001 и 2007 той е старши научен сътрудник към Университета в Цюрих, Института за политически науки и преподавател в Университетите в Берн, Люцерн и в Швейцарския федерален технологически институт. Преподавателските и изследователските му...
Проф. Валентина Санду-Дедиу
Ректор на Нов европейски колеж (NEC), Букурещ, Румъния

Проф. Валентина Санду-Дедиу

Проф. Валентина Санду-Дедиу е завършила музикознание в Националния музикален университет, Букурещ през 1990. Преподава в същия университет от 1993 г. (професор по музикознание и стилистика). Автор на повече от 30 изследвания, 300 статии и 7 монографии (вж. Rumänische Musik nach 1944, Pfau Verlag, Saarbrücken, 2006; Alegeri, atitudini, afecte. Despre stil și retorică în muzică, Ed....
Проф. Щефан Трьобст
Социална и културна история на Източна Европа, Университета в Лайпциг, Германия

Проф. Щефан Трьобст

Щефан Трьобст е историк и славист. От 1999 г. е професор към Катедрата за културна история на Източна Европа на Лейцигския университет в Германия, както и съуправляващ директор на Института за глобални и европейски изследвания към същия университет и заместник директор на Лайпцигския център за изучаване историята и културата на Източна и Централна Европа (GWZO)....
Проф. Оливер Йенс Шмит
История на Югоизточна Европа, Виенски университет, Австрия

Проф. Оливер Йенс Шмит

От 2005 г. Оливер Йенс Шмит е професор по история на Югоизточна Европа във Виенския университет, а от 2017 г. е научен ръководител на Института за хабсбургски и балкански изследвания към Австрийската академия на науките. Изследванията му се фокусират върху трансформацията на Балканите чрез османското завоевание, социално-културната история на Венецианската отвъдморска държава, историята на албанското...
Проф. Ангел Калайджиев
Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", България

Проф. Ангел Калайджиев

Ангел Калайджиев е професор по гражданско и търговско право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Получава докторска степен по право през 2001 г. Той е арбитражен съдия към International Centre for Settlement of Investment Disputes (World Bank Group) и заместник председател на Арбитражния съд към Българската търговска и индустриална камара. През последните две десетилетия проф....
Адв. Александър Кашъмов
Фондация 'Програма: достъп до информация', София, България

Адв. Александър Кашъмов

Александър Кашъмов е български адвокат, работещ в сферата на административното, гражданското и наказателното право в България. Той е член на Софийския адвокатски съвет от 1999 г. Добре познат международен експерт е в областта на достъпа до информация и добрите управленски практики, свободата на изразяването, защитата на личните данни и защитата на класифицирана информация, анти-корупционните мерки,...

ДИРЕКТОР И АКАДЕМИЧНИ СЪТРУДНИЦИ

Проф. Диана Мишкова
История, Център за академични изследвания

Проф. Диана Мишкова

Историк, доктор Диана Мишкова е професор по история и академичен директор на Център за академични изследвания София, член-кореспондент на Австрийската академия на науките, и Doctor Honoris Causa на Södertörn University, Стокхолм, Швеция. Научни интереси: модерна и най-нова история на Източна Европа. За повече информация можете да видите подробното ѝ CV.
Доц. Надежда Александрова
Литература, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Доц. Надежда Александрова

Д-р Надежда Александрова е доцент във Факултета по славянски филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Интересите ѝ са насочени към османската и балканската литература и култура от ХѴІІІ и ХІХ в., към историята на емоциите, рецепционните изследвания и джендър изследванията. Публикувала е две монографии, посветени на различните преплитания между писането и пътуването на хора...
Доц. Мартин Иванов
Икономическа история, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Доц. Мартин Иванов

Доц. Мартин Иванов има докторска степен в областта на икономическата история, а в момента преподава в Катедра “Социология” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Има магистърски степени по история и право. Някои от публикуваните му книги са: The Gross Domestic Product of Bulgaria, 1870–1945. Sofia: Ciela, 2012. The Networking Capitalism: Bulgarian Commercial Bank and its...
Проф. Болаж Тренчени
История, Централно-европейски университет

Проф. Болаж Тренчени

Болаж Тренчени е професор към Историческата катедра на Централно-европейския университет. Проф. Тренчени има дълга история на сътрудничество с Център за академични изследвания. Той е един от основателите и активен член на изследователската група “Regional Identity Discourses in Central and Southeast Europe (1775-1945)”, подкрепена от Prince Bernhard Foundation (Холандия) и организирана от ЦАИ през периода от...

ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА ЦАИ

Проф. Улф Брунбауер
Историк, Институт за изследване на Източна и Югоизточна Европа, Регенсбург, Германия

Проф. Улф Брунбауер

Проф. д-р Улф Брунбауер е изпълнителен директор на Института за изследване на Източна и Югоизточна Европа (IOS) в Регенсбург. Шеф е на Катедрата по история на Югоизточна и Източна Европа към Университета в Регенсбург, Германия. За подробно CV можете да видите тук.
Проф. Раймонд Детрез
Славянски и източно европейски изследвания, Университета в Гент, Белгия

Проф. Раймонд Детрез

От 1991 г. проф. Раймонд Детрез преподава Балканска история в Katholieke Universiteit van Leuven; от 1991 до 1997 проф. Детрез води курс на тема “Кофликтите и тяхната регулация в културно разнородни общества” в Центъра по европеистика към същия университет. От 1997 до 2013 работи като преподавател по източно-европейска, византийска и пост-византийска история и култура към...
Проф. Петя Кабакчиева
Социология, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проф. Петя Кабакчиева

Петя Кабакчиева е професор и ръководител на Катедрата по социология към Софийски университет. Била е стипендиант на Института на науките за човека (IWM) във Виена и автор на серия от изследвания върху социално-политическата ситуация в България, финансирани от международни организации като NATO, UNDP и Световната банка. Сред курсовете, които води в Софийския университет са социология...
Проф. Янош Ковач
Икономическа история, Институт на науките за човека, Виена, Австрия

Проф. Янош Ковач

От 1991 г. проф. Янош Ковач е постоянен научен сътрудник към Института на науките за човека, Виена. Част е и от Икономическия инситут в Будапеща до 2014 г. От 2009 г. е постоянен преподавател в Катедрата по икономика към Университета Eötvös Loránd в Будапеща. Редактор е на списанието Transit (Виена) и 2000 (Будапеща). За повече...
Проф. Атила Мелег
История, Институт по социология и социални политики, Университета Corvinus, Будапеща, Унгария

Проф. Атила Мелег

Проф. Атила Мелег работи в Института по социология и социални политики към Университета Corvinus в Будапеща, Унгария. Преподава и в Колежа “Tomori Pál”, Унгария. Той е старши експерт и проектен ръководител към Централното статистическо бюро, Будапеща, Унгария. За повече подробности можете да видите неговото CV!
Проф. Кармен Шайде
Култура и история на Източна Европа, Исторически институт към Университета в Берн, Швейцария

Проф. Кармен Шайде

Проф. Кармен Шайде е изпълнителен директор на Центъра за управление и култура в Европа (GCE-HSG), Университета в Санкт Гален. Някои от последните изследователски проекти, в които е участвала Проф. Шайде, са “Региони, нации и отвъд: интердисциплинарно и транскултурно преосмисляне на Украйна” (2011-2015) и “Контактни зони в Украйна” (2016-2020), организирани от Университета в Санкт Гален, Швейцария....
Проф. Галин Тиханов
Теория на литературата, Катедра по сравнително литературознание към Университета в Лондон

Проф. Галин Тиханов

Проф. Галин Тиханов е титуляр на Катедрата по сравнително литературознание към Университета Queen Mary в Лондон и почетен председател на Комисията по литературна теория към ICLA. За повече подробности вижте неговото CV!
Доц. Румен Аврамов
Икономика, Център за академични изследания

Доц. Румен Аврамов

Associate Professor Roumen Avramov is an economist and economic historian. He has researched the Bulgarian pre-WWII and communist economy, post-communist transition, monetary economics and central banking, business cycles, history of economic ideas, the economics of inter-ethnical conflicts.