Управление и структура

Начало / За нас / Управление и структура

Настоятелство на ЦАИ

Център за академични изследвания София се управлява от Настоятелство, което се състои от представители на партниращи институции и лица с висок обществен или научен авторитет.

Вижте членовете на настоятелството.

Академичен съвет на ЦАИ

Академичният съвет е съвещателен орган, който се състои от членове с доказани академични и научни качества. Съветът консултира по научни въпроси, в частност назначаването на нови стипендианти на Центъра и участието в нови изследователски и образователни проекти.

Вижте членовете на академичния съвет.

Директор и академични сътрудници на ЦАИ

Академичните сътрудници са утвърдени изследователи, които инициират, ръководят и управляват академични и изследователски проекти и участват в консултацията за избор на нови стипендианти. Те също така съдействат и в институционалната работа на Фондацията.

Вижте директора и академичните сътрудници.