Управление и структура

Начало / За нас / Управление и структура

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ЦАИ

Проф. Барбара Щолберг-Рилингер (Председател)
Ректор на Wissenschaftskolleg в Берлин, Германия

Проф. Барбара Щолберг-Рилингер (Председател)

Барбара Щолберг-Рилингер е професор по ранно-модерна история към Westfälische Wilhelms-Universität в Мюнстер, а от септември 2018 е Ректор на Wissenschaftskolleg, Берлин. Нейните изследователски интереси се фокусират най-вече върху социални феномени и практики от XVI до XVIII в. Нейните занимания с ритуалите, символното общуване и церемониите от този период отварят ново поле в историческата наука, което...
Проф. Дирк Лемкул
Ръководител на Катедрата по европеистика към Университета в Санкт Гален, Швейцария

Проф. Дирк Лемкул

От февруари 2008 г. проф. Дирк Лемкул е ръководител на Катедрата по европеистика към Университета в Санкт Гален, Швейцария. В периода между 2001 и 2007 той е старши научен сътрудник към Университета в Цюрих, Института за политически науки и преподавател в Университетите в Берн, Люцерн и в Швейцарския федерален технологически институт. Преподавателските и изследователските му...
Проф. Валентина Санду-Дедиу
Ректор на Нов европейски колеж (NEC), Букурещ, Румъния

Проф. Валентина Санду-Дедиу

Проф. Валентина Санду-Дедиу е завършила музикознание в Националния музикален университет, Букурещ през 1990. Преподава в същия университет от 1993 г. (професор по музикознание и стилистика). Автор на повече от 30 изследвания, 300 статии и 7 монографии (вж. Rumänische Musik nach 1944, Pfau Verlag, Saarbrücken, 2006; Alegeri, atitudini, afecte. Despre stil și retorică în muzică, Ed....
Проф. Щефан Трьобст
Социална и културна история на Източна Европа, Университета в Лайпциг, Германия

Проф. Щефан Трьобст

Щефан Трьобст е историк и славист. От 1999 г. е професор към Катедрата за културна история на Източна Европа на Лейцигския университет в Германия, както и съуправляващ директор на Института за глобални и европейски изследвания към същия университет и заместник директор на Лайпцигския център за изучаване историята и културата на Източна и Централна Европа (GWZO)....
Проф. Ангел Калайджиев
Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", България

Проф. Ангел Калайджиев

Ангел Калайджиев е професор по гражданско и търговско право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Получава докторска степен по право през 2001 г. Той е арбитражен съдия към International Centre for Settlement of Investment Disputes (World Bank Group) и заместник председател на Арбитражния съд към Българската търговска и индустриална камара. През последните две десетилетия проф....
Адв. Александър Кашъмов
Фондация 'Програма: достъп до информация', София, България

Адв. Александър Кашъмов

Александър Кашъмов е български адвокат, работещ в сферата на административното, гражданското и наказателното право в България. Той е член на Софийския адвокатски съвет от 1999 г. Добре познат международен експерт е в областта на достъпа до информация и добрите управленски практики, свободата на изразяването, защитата на личните данни и защитата на класифицирана информация, анти-корупционните мерки,...

ДИРЕКТОР И АКАДЕМИЧНИ СЪТРУДНИЦИ

Проф. Диана Мишкова
История, Център за академични изследвания

Проф. Диана Мишкова

Историк, доктор Диана Мишкова е професор по история и академичен директор на Център за академични изследвания София, член-кореспондент на Австрийската академия на науките, и Doctor Honoris Causa на Södertörn University, Стокхолм, Швеция. Научни интереси: модерна и най-нова история на Източна Европа. За повече информация можете да видите подробното ѝ CV.
Доц. Румен Аврамов
Икономика, Център за академични изследания

Доц. Румен Аврамов

Associate Professor Roumen Avramov is an economist and economic historian. He has researched the Bulgarian pre-WWII and communist economy, post-communist transition, monetary economics and central banking, business cycles, history of economic ideas, the economics of inter-ethnical conflicts.
Доц. Даниел Смилов
Политология, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Доц. Даниел Смилов

Даниел Смилов има две докторски степени по право – от Централно-европейския университет в Будапеща (Юридическа регулация на политическото финансиране, 1999) и от Оксфордския университет (Judicial Discretion in Constitutional Jurisprudence: The Constitutional Policies and Doctrines of the Bulgarian Constitutional Court, 2003). Той е програмен директор на Център за либерални стратегии в София, преподава политология в Софийски...
Проф. Болаж Тренчени
История, Централно-европейски университет

Проф. Болаж Тренчени

Болаж Тренчени е професор към Историческата катедра на Централно-европейския университет. Проф. Тренчени има дълга история на сътрудничество с Център за академични изследвания. Той е един от основателите и активен член на изследователската група “Regional Identity Discourses in Central and Southeast Europe (1775-1945)”, подкрепена от Prince Bernhard Foundation (Холандия) и организирана от ЦАИ през периода от...
Анна Кръстева
Политология и миграционни изследвания

Анна Кръстева

Анна Кръстева е професор по политология и миграционни изследвания, научен сътрудник към Център за академични изследвания София, директор на мозъчния тръст „Политическа и Гражданска Обсерватория: дигитализация, миграция, климат“. Doctor honoris causa на Университета Лил 3, Франция; Гост-професор в Института за политически изследвания в Париж и Лил, Института за европейски изследвания, Университет Париж 8Университета в Мец,...

ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА ЦАИ

Проф. Улф Брунбауер
Историк, Институт за изследване на Източна и Югоизточна Европа, Регенсбург, Германия

Проф. Улф Брунбауер

Проф. д-р Улф Брунбауер е изпълнителен директор на Института за изследване на Източна и Югоизточна Европа (IOS) в Регенсбург. Шеф е на Катедрата по история на Югоизточна и Източна Европа към Университета в Регенсбург, Германия. За подробно CV можете да видите тук.
Проф. Раймонд Детрез
Славянски и източно европейски изследвания, Университета в Гент, Белгия

Проф. Раймонд Детрез

От 1991 г. проф. Раймонд Детрез преподава Балканска история в Katholieke Universiteit van Leuven; от 1991 до 1997 проф. Детрез води курс на тема “Кофликтите и тяхната регулация в културно разнородни общества” в Центъра по европеистика към същия университет. От 1997 до 2013 работи като преподавател по източно-европейска, византийска и пост-византийска история и култура към...
Проф. Петя Кабакчиева
Социология, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Проф. Петя Кабакчиева

Петя Кабакчиева е професор и ръководител на Катедрата по социология към Софийски университет. Била е стипендиант на Института на науките за човека (IWM) във Виена и автор на серия от изследвания върху социално-политическата ситуация в България, финансирани от международни организации като NATO, UNDP и Световната банка. Сред курсовете, които води в Софийския университет са социология...
Проф. Янош Ковач
Икономическа история, Институт на науките за човека, Виена, Австрия

Проф. Янош Ковач

От 1991 г. проф. Янош Ковач е постоянен научен сътрудник към Института на науките за човека, Виена. Част е и от Икономическия инситут в Будапеща до 2014 г. От 2009 г. е постоянен преподавател в Катедрата по икономика към Университета Eötvös Loránd в Будапеща. Редактор е на списанието Transit (Виена) и 2000 (Будапеща). За повече...
Проф. Атила Мелег
История, Институт по социология и социални политики, Университета Corvinus, Будапеща, Унгария

Проф. Атила Мелег

Проф. Атила Мелег работи в Института по социология и социални политики към Университета Corvinus в Будапеща, Унгария. Преподава и в Колежа “Tomori Pál”, Унгария. Той е старши експерт и проектен ръководител към Централното статистическо бюро, Будапеща, Унгария. За повече подробности можете да видите неговото CV!
Проф. Кармен Шайде
Култура и история на Източна Европа, Исторически институт към Университета в Берн, Швейцария

Проф. Кармен Шайде

Проф. Кармен Шайде е изпълнителен директор на Центъра за управление и култура в Европа (GCE-HSG), Университета в Санкт Гален. Някои от последните изследователски проекти, в които е участвала Проф. Шайде, са “Региони, нации и отвъд: интердисциплинарно и транскултурно преосмисляне на Украйна” (2011-2015) и “Контактни зони в Украйна” (2016-2020), организирани от Университета в Санкт Гален, Швейцария....
Проф. Галин Тиханов
Теория на литературата, Катедра по сравнително литературознание към Университета в Лондон

Проф. Галин Тиханов

Проф. Галин Тиханов е титуляр на Катедрата по сравнително литературознание към Университета Queen Mary в Лондон и почетен председател на Комисията по литературна теория към ICLA. За повече подробности вижте неговото CV!