Настоятелство на ЦАИ

Начало / За нас / Управление и структура / Настоятелство на ЦАИ

ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ЦАИ

Проф. Оливер Йенс Шмит (Председател)
История на Югоизточна Европа, Виенски университет, Австрия

Проф. Оливер Йенс Шмит (Председател)

От 2005 г. Оливер Йенс Шмит е професор по история на Югоизточна Европа във Виенския университет, а от 2017 г. е научен ръководител на Института за хабсбургски и балкански изследвания...
Проф. Барбара Щолберг-Рилингер
Ректор на Wissenschaftskolleg в Берлин, Германия

Проф. Барбара Щолберг-Рилингер

Барбара Щолберг-Рилингер е професор по ранно-модерна история към Westfälische Wilhelms-Universität в Мюнстер, а от септември 2018 е Ректор на Wissenschaftskolleg, Берлин. Нейните изследователски интереси се фокусират най-вече върху социални феномени...
Проф. Дирк Лемкул
Ръководител на Катедрата по европеистика към Университета в Санкт Гален, Швейцария

Проф. Дирк Лемкул

От февруари 2008 г. проф. Дирк Лемкул е ръководител на Катедрата по европеистика към Университета в Санкт Гален, Швейцария. В периода между 2001 и 2007 той е старши научен сътрудник...
Проф. Валентина Санду-Дедиу
Ректор на Нов европейски колеж (NEC), Букурещ, Румъния

Проф. Валентина Санду-Дедиу

Проф. Валентина Санду-Дедиу е завършила музикознание в Националния музикален университет, Букурещ през 1990. Преподава в същия университет от 1993 г. (професор по музикознание и стилистика). Автор на повече от 30...
Проф. Щефан Трьобст
Социална и културна история на Източна Европа, Университета в Лайпциг, Германия

Проф. Щефан Трьобст

Щефан Трьобст е историк и славист. От 1999 г. е професор към Катедрата за културна история на Източна Европа на Лейцигския университет в Германия, както и съуправляващ директор на Института...
Проф. Ангел Калайджиев
Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", България

Проф. Ангел Калайджиев

Ангел Калайджиев е професор по гражданско и търговско право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Получава докторска степен по право през 2001 г. Той е арбитражен съдия към International Centre...
Адв. Александър Кашъмов
Фондация 'Програма: достъп до информация', София, България

Адв. Александър Кашъмов

Александър Кашъмов е български адвокат, работещ в сферата на административното, гражданското и наказателното право в България. Той е член на Софийския адвокатски съвет от 1999 г. Добре познат международен експерт...