Числа и факти: 2000-2018

Начало / За нас / Числа и факти: 2000-2018

18 ГОДИНИ ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ: ЧИСЛА И ФАКТИ, 2000-2018

От основаването си през 2000 г., ЦАИ София е провел 24 международни интердисциплинарни изследователски проекти, оказал е подкрепа на 361 изследователи от над 31 страни и 71 университета в Европа и САЩ. Освен основния си уебсайт Центърът поддържа 3 академични онлайн портала.

Общият размер на финансирането, осигурено от Центъра от 2000 г. насам, възлиза на 4,442,595 евро, огромната част от които е предоставена от известни европейски и американски научни фондации и институции. От тази сума 3,387,881 евро са изхарчени за проектни разходи (най-голям дял за изследователски стипендии), а 1,056,087 евро са разходвани за изграждането на институционалния капацитет на Центъра. Така средното съотношение между институционални и проектни разходи е 1 : 3,21.

СТИПЕНДИИ

• Центърът приема средно по 22 стипендианти годишно.
• От тях 56% са български учени, а 44% – изследователи от други държави.
• Средната възраст на стипендиантите е 34 години.

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

ЦАИ предоставя изследователски стипендии в рамките на два типа програми:

• Програма за върхови научни постижения (Advanced Academia Independent Fellowship Program), която подпомага индивидуални изследвания на обещаващи млади и утвърдени български учени, както и на международни учени (in-residence Fellows), които се установяват в София за период от два до пет месеца.
• Групови международни проекти в определена тематична област.

Програмата на върхови научни постижения (2009-2016) се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“, Асоциацията на дарителите за немската наука, Фондация „Фриц Тисен“ и Фондация „Герда Хенкел“. Общият брой стипендианти по тази програма са 95 (57 българи, 38 чужденци).

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

• EUBORDERSCAPES (Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World) (2012-2016), funded under the 7th Framework Programme (Grant Agreement No. 290775): 8 изследователи (2 старши, 6 младши)

• RAGE (Hate Speech and Populist Othering in Europe: through the Racism, Age, Gender Looking Glass) (2013-2015), funded by the EC’s Directorate General Justice, under the Scientific Programme “Fundamental Rights and Citizenship” (Grant Agreement No. JUST/2012/FRAC/AG/2861): 6 изследователи (2 старши, 4 младши)

• Negotiating Modernity: History of Modern Political Thought In East Central Europe (2008 – 2013), funded by the European Research Council, Programme “Ideas: ERC Starting Grants Scheme” (Grant Agreement No. 204477): 6 стипендианти, 18 външни изследователи

• DIOSCURI. Eastern Enlargement – Western Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society (2004-2007), funded by the European Community: 10 стипендианти (3 старши, 7 младши)

ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

• European Regions and Boundaries: A Conceptual History (2012-2013), funded by the Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: 19 старши изследователи

• Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeastern and Northern Europe (2008-2010), funded by the Volkswagen Foundation, Germany, the Fritz Thyssen Foundation, Germany and the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, Sweden: 19 стипендианти (4 старши, 15 младши)

• “Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-communist societies” (2007-2009), funded by the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe and Rule of Law Program South East Europe of Konrad Adenauer Foundation, Germany: 13 стипендианти (1 старши, 12 младши)

• Modernity and Identity Programme (2008-2010), funded by the Bulgarian National Science Fund: 6 младши изследователи

• SCOPES: Institutionalization of Scientific Networks and Scholarly Activities for the Promotion of Cross-Cultural and Inter-Disciplinary Approaches on Nationalism in the Europe of Small Nations (2006-2009), in collaboration with the University of Fribourg, Switzerland, funded by the Swiss National Science Foundation: 4 младши изследователи

• “We, The People”. Visions of National Peculiarity and Political Modernities in the ‘Europe of Small Nations’ (2004 – 2005), funded by the Ministry of Foreign Affairs (Stability Pact for South Eastern Europe), Germany, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Sweden and VolkswagenStiftung, Germany: 11 стипендианти (3 старши, 8 младши)

• “Roles, Identities and Hybrids”: Multiple Institutional Cultures in Southeast Europe within the Context of European Unification (2003-2006), funded by Volkswagen Stiftung, Germany: 28 стипендианти (4 старши, 24 младши)

• “Visual Seminar” (2003-2005), funded by the Federal Cultural Foundation, Germany: 9 стипендианти (1 старши, 8 младши)

• “After the Accession”… The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: an Asset or a Liability? (2002-2003), in collaboration with the IWM, Vienna, funded by the Austrian Ministry for Foreign Affairs: 10 стипендианти (2 старши, 8 младши)

• The Sofia Academic NEXUS Project: “How to think about the Balkans: Culture, Region, Identities” (2000-2003), funded by the Volkswagen Foundation, the European Cultural Foundation and the Netherlands Institute for Advanced Study: 28 стипендианти (6 старши, 22 младши)

• “Regional Identity Discourses in Central and Southeast Europe (1775-1945)” (2001-2003), funded by the Prince Bernhard Cultural Foundation, the Netherlands: 7 стипендианти

ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОВЕДЕНИ В ЦАИ

• “East”-“West Cultural Encounters. Entrepreneurship, Governance, Economic Knowledge (Sofia: “East-West” Publ., 2004)

• Discourses of Collective Identity in Central and Eastern Europe (1770 – 1945) Vol. I: Late Enlightenment – Emergence of the Modern ‘National Idea’ (2006); Vol. II: National Romanticism – The Formation of National Movements (2007); Vol.III/1: Modernism – The Creation of Nation-States, Vol.III/2: Modernism – Representations of National Culture (2010); Vol. IV: Anti-Modernism – Radical Revisions of Collective Identity (2014) (Budapest-New York: CEU Press).

• We, the People. Politics of National Peculiarity in Southeastern Europe (Budapest-New York: CEU Press, 2009).

• “Rules” and “Roles”. Fluid Institutions and Hybrid Identities in East European Transformation Processes (1989-2005) (Berlin: Lit Verlag, 2009).

• Подвижните Балкани. Изследвания на проекта NEXUS (2000-2003) (София: Просвета, 2009)

• “Regimes of Historicity” in Southeastern and Northern Europe, 1890-1945. Discourses of Identity and Temporality (London: Palgrave Macmillan, 2014)
• A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Vol I: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’, (Oxford: Oxford University Press, 2016)

• European Regions and Boundaries: A Conceptual History (Berghahn Books, 2016, forthcoming)

Други десет тома, публикувани на български език в поредицата Изследователски форум на ЦАИ, са в резултат от проведените Дискусионни поредици на Центъра.

ДРУГИ АКАДЕМИЧНИ ДЕЙНОСТИ:

• ЦАИ периодично организира международни семинари, конференции и представяния на гостуващи лектори.

• Дискусионните поредици на ЦАИ включват месечни семинари по определени теми и са предназначени за по-широката академична аудитория.

• Публичните лекции по програма Advanced Academia представят резултатите от изследванията на стипендиантите на Центъра. Провеждат се всяка година през месеците март и април.

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ И БИБЛИОТЕКА НА ЦАИ

• В допълнение към публикациите, споменати по-горе, ЦАИ осигурява електронното публикуване на резултатите от научните изследвания на стипендиантите в CAS Working Paper Series както на собствената си интернет страница, така и на тази на Централно и Източноевропейската онлайн библиотека (www.ceeol.com).

• Центърът поддържа два портала за докторанти, пост-докторанти и преподаватели в България и българската академична диаспора в чужбина, които предоставят виртуален достъп до специализирана научна информация, участие в дискусионни групи, публикации и обмен на информация.

 Академичен портал – http://gate.cas.bg/
 Българският комунизъм: критически изследвания – http://red.cas.bg/

• Библиотеката на Центъра за академични изследвания София развива колекции от печатни и електронни издания в областта на хуманитарните и социалните науки. Тя е със свободен достъп, предлага заемна литература и справочни услуги, базирани на традиционни и електронни информационни източници. Съставена е предимно от книги, поръчани от стипендиантите на Центъра, и наброява около 1500 тома, много от които не са налични в други национални библиотеки в страната. Библиотеката е отворена за широката публика.

МЕЖДУНАРОДНА ВИДИМОСТ НА ЦАИ

Чрез годишния си Информационен бюлетин (CAS Newsletter), представящ основните събития и изследователските проекти на стипендиантите, информация за дейностите на Центъра достига до повече от 500 адресати в страната и чужбина. Статии за ролята и дейността на ЦАИ, както и интервюта с неговия директор, са публикувани в редица престижни български и международни издания, сред които Neue Zürcher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Public Republic и др.