Числа и факти

Начало / За нас / Числа и факти

ЦАИ: Числа и факти

От основаването си през 2000 г., ЦАИ София е провел 38 международни интердисциплинарни изследователски проекта, оказал е подкрепа на 404 изследователи от над 32 страни и 75 университета в света. Освен основния си уебсайт Центърът поддържа 4 академични онлайн портала.

Общият размер на финансирането, осигурено от Центъра от 2009 г. насам, възлиза на 4,829,716 евро, огромната част от които е предоставена от известни европейски и американски научни фондации и институции. От тази сума 3,142,842 евро са изхарчени за проектни разходи (най-голям дял дадени за изследователски стипендии), а 1,686,874 евро са разходвани за изграждането на институционалния капацитет на Центъра. Така средното съотношение между институционални и проектни разходи е 1:3.

Стипендии

 • Центърът приема средно по 18 стипендианти годишно от 2010 г. насам.
 • От тях 49.6% са български учени, а 50.4% – изследователи от други държави.
 • Средната възраст на стипендиантите е 41 години.

Програми и проекти

ЦАИ предоставя изследователски стипендии в рамките на два типа програми:

• Програма за върхови научни постижения (Advanced Academia Independent Fellowship Program), която подпомага индивидуални изследвания на обещаващи млади и утвърдени български учени, както и на международни учени (in-residence Fellows), които се установяват в София за период от два до пет месеца.
• Групови международни проекти в определена тематична област.

Програмата на върхови научни постижения (2009-2016) се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“, Асоциацията на дарителите за немската наука, Фондация „Фриц Тисен“, Фондация „Герда Хенкел“, Фондация „Портикус“, Фондация „Фолксваген“ и Министерството на образованието и науката на България.

Проекти, финансирани от Европейската комисия

 • RE-ENGAGE (Re-Engaging with Neighbours in a State of War and Geopolitical Tensions) (2024-2026), funded by the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme (Grant Agreement No. 101132314)
 • PREVEX (Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments) (2020-2023), funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (Grant Agreement No. 870724): 4 изследователи (2 старши and 2 младши).
 • EUBORDERSCAPES (Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World) (2012-2016), funded under the 7th Framework Programme (Grant Agreement No. 290775): 8 изследователи (2 старши, 6 младши)
 • RAGE (Hate Speech and Populist Othering in Europe: through the Racism, Age, Gender Looking Glass) (2013-2015), funded by the EC’s Directorate General Justice, under the Scientific Programme „Fundamental Rights and Citizenship“ (Grant Agreement No. JUST/2012/FRAC/AG/2861): 6 изследователи (2 старши, 4 младши)
 • Negotiating Modernity: History of Modern Political Thought In East Central Europe (2008 – 2013), funded by the European Research Council, Programme „Ideas: ERC Starting Grants Scheme“ (Grant Agreement No. 204477): 6 стипендианти, 18 външни изследователи
 • DIOSCURI. Eastern Enlargement – Western Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society (2004-2007), funded by the European Community: 10 стипендианти (3 старши, 7 младши)

Други международни проекти

 • Summer Institute for the Study of East Central and Southeastern Europe (2023-2025), funded by a private donation from Carl and Betty Pforzheimer
 • The Construction of Knowledge in Archaeology and Art History in Southeastern Europe (2019-2023), funded by the Getty Foundation under the Connecting Art Histories Initiative: 59 изследователи.
 • Challenges Facing the Future of Social Sciences and Humanities (2019-2022), funded by the Centre for Culture and Governance in Europe, University of St. Gallen: 12 изследователи
 • Lost in Transition: Social Sciences, Scenarios of Transformation, and Cognitive Dissonances in East Central Europe after 1989 (2019-2022), funded by the Porticus Foundation: 19 fellows.
 • How to Teach Europe in the 21st Century (2017-2019), funded by Porticus Foundation and Robert Bosch Foundation: 6 стипендианти
 • Does Monastic Economy Matter? Religious Patterns of Economic Behavior. A Research Network (2016-2019), funded by the Center for Governance and Culture in Europe (GCE) at the School of Humanities and Social Sciences in the University of St. Gallen, Switzerland: 37 изследователи
 • European Regions and Boundaries: A Conceptual History (2012-2013), funded by the Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: 19 старши изследователи
 • Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945, in East-Central, Southeastern and Northern Europe (2008-2010), funded by the Volkswagen Foundation, Germany, the Fritz Thyssen Foundation, Germany and the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, Sweden: 19 стипендианти (4 старши, 15 младши)
 • Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies (2007-2009), funded by the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe and Rule of Law Program South East Europe of Konrad Adenauer Foundation, Germany: 13 стипендианти (1 старши, 12 младши)
 • Modernity and Identity Programme (2008-2010), funded by the Bulgarian National Science Fund: 6 младши изследователи
 • SCOPES: Institutionalization of Scientific Networks and Scholarly Activities for the Promotion of Cross-Cultural and Inter-Disciplinary Approaches on Nationalism in the Europe of Small Nations (2006-2009), in collaboration with the University of Fribourg, Switzerland, funded by the Swiss National Science Foundation: 4 младши изследователи
 • „We, The People“. Visions of National Peculiarity and Political Modernities in the ‘Europe of Small Nations’ (2004 – 2005), funded by the Ministry of Foreign Affairs (Stability Pact for South Eastern Europe), Germany, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Sweden and VolkswagenStiftung, Germany: 11 стипендианти (3 старши, 8 младши)
 • „Roles, Identities and Hybrids“: Multiple Institutional Cultures in Southeast Europe within the Context of European Unification (2003-2006), funded by Volkswagen Stiftung, Germany: 28 стипендианти (4 старши, 24 младши)
 • Visual Seminar (2003-2005), funded by the Federal Cultural Foundation, Germany: 9 стипендианти (1 старши, 8 младши)
 • „After the Accession“… The Socio-Economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: an Asset or a Liability? (2002-2003), in collaboration with the IWM, Vienna, funded by the Austrian Ministry for Foreign Affairs: 10 стипендианти (2 старши, 8 младши)
 • The Sofia Academic NEXUS Project: „How to think about the Balkans: Culture, Region, Identities“ (2000-2003), funded by the Volkswagen Foundation, the European Cultural Foundation and the Netherlands Institute for Advanced Study: 28 стипендианти (6 старши, 22 младши)
 • „Regional Identity Discourses in Central and Southeast Europe (1775-1945)“ (2001-2003), funded by the Prince Bernhard Cultural Foundation, the Netherlands: 7 стипендианти

Основни публикации, произтичащи от изследвания, проведени в ЦАИ

 • Monastic Economy Across Time: Wealth Management, Patterns, and Trends (Sofia: Riva Publ., 2021)
 • A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Volumes I-II: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’ (Oxford Univesity Press, 2016-2018)
 • European Regions and Boundaries. A Conceptual History (Berghahn Publ., 2017)
 • „East“-„West Cultural Encounters. Enterpreneurship, Governance, Economic Knowledge (Sofia: „East-West“ Publ., 2004)
 • Discourses of Collective Identity in Central and Eastern Europe (1770 – 1945) Vol. I: Late Enlightenment – Emergence of the Modern ‘National Idea’ (2006); Vol. II: National Romanticism – The Formation of National Movements (2007); Vol.III/1: Modernism – The Creation of Nation-States, Vol.III/2: Modernism – Representations of National Culture (2010); Vol. IV: Anti-Modernism – Radical Revisions of Collective Identity (2014) (Budapest-New York: CEU Press).
 • We, the People. Politics of National Peculiarity in Southeastern Europe (Budapest-New York: CEU Press, 2009).
 • „Rules“ and „Roles“. Fluid Institutions and Hybrid Identities in East European Transformation Processes (1989-2005) (Berlin: Lit Verlag, 2009)
 • The Shifting Balkans: Researches of the NEXUS Project (2000-2003) (Sofia: Prosveta, 2009, in Bulgarian)
 • „Regimes of Historicity“ in Southeastern and Northern Europe, 1890-1945. Discourses of Identity and Temporality (London: Palgrave Macmillan, 2014)
 • European Regions and Boundaries: A Conceptual History (Berghahn Books, 2017)
 • A History of Modern Political Thought in East Central Europe. Vol I: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’ (Oxford: Oxford University Press, 2016); Vol II: Negotiating Modernity in the ‘Short Twentieth Century’ and Beyond, Part I: 1918-1968, Part II: 1968-2018 (Oxford: Oxford University Press, 2018)

Други тринадесет тома, публикувани на български език в поредицата Изследователски форум на ЦАИ, са в резултат от проведените Дискусионни поредици на Центъра.

Други академични дейности

 • ЦАИ периодично организира международни семинари, конференции и представяния на гостуващи лектори.
 • Дискусионните поредици на ЦАИ включват месечни семинари по определени теми и са предназначени за по-широката академична аудитория.
 • Публичните лекции по програма Advanced Academia представят резултатите от изследванията на стипендиантите на Центъра. Провеждат се всяка година през месеците март и април.

Електронни ресурси, информационни бази данни и библиотека

 • В допълнение към публикациите, споменати по-горе, ЦАИ осигурява електронното публикуване на резултатите от научните изследвания на стипендиантите в CAS Working Paper Series както на собствената си интернет страница, така и на тази на Централно и Източноевропейската онлайн библиотека (www.ceeol.com).
 • Центърът поддържа два портала за докторанти, пост-докторанти и преподаватели в България и българската академична диаспора в чужбина, които предоставят виртуален достъп до специализирана научна информация, участие в дискусионни групи, публикации и обмен на информация.
 • Библиотеката на Центъра за академични изследвания София развива колекции от печатни и електронни издания в областта на хуманитарните и социалните науки. Тя е със свободен достъп, предлага заемна литература и справочни услуги, базирани на традиционни и електронни информационни източници. Съставена е предимно от книги, поръчани от стипендиантите на Центъра, и наброява около 1500 тома, много от които не са налични в други национални библиотеки в страната. Библиотеката е отворена за широката публика.

Международна видимост

Чрез годишния си Информационен бюлетин (CAS Newsletter), представящ основните събития и изследователските проекти на стипендиантите, информация за дейностите на Центъра достига до повече от 500 адресати в страната и чужбина. Статии за ролята и дейността на ЦАИ, както и интервюта с неговия директор, са публикувани в редица престижни български и международни издания, сред които Neue Zürcher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Public Republic и др. Може да намерите ЦАИ и във Facebook.