Книгата излезе от печат и книжното копие може да се закупи от ЦАИ. Електронната версия е със свободен достъп.

Monastic Economy Across Time: Wealth Management, Patterns, and Trends

Editor(s): Roumen Avramov, Aleksandar Fotić, Elias Kolovos, Phokion P. Kotzageorgis
Publisher: Centre for Advanced Study – Sofia (2021)
Language: English

ISBN: 978-619-91841-0-3

Книгата е предназначена за читатели с икономически и исторически интереси. Авторите, включени в книгата, стъпквайки на добре познатата Веберова теза за ролята на протестантизма в развитието на капитализма, се занимават с манастирската икономика, за да оценят нейното влияние върху икономическото поведение в по-общ контекст. Този въпрос се разглежда през ключови икономически понятия като рационалност, държавна намеса, networking, agency и управление. В тома са включени текстове върху Византия, Османската империя, Юго-източна Европа и ранно-модерна Западна Европа. Оцеляването и съхранението на манастирското богатство се възприема като пример за успешно провеждани имотни сделки, управление на паричните потоци и връзките с различни финансови институции. Също така, изследванията се фокусират върху икономическия ефект от привилегированите отношения на манастирите със светските власти. Най-подир, повдигаме въпроса по какъв начин манастирската икономика все още оказва влияние върху съвременния свят.

За допълнителна информация и поръчка можете да се свържете с [email protected].

Записът на представянето на книгата може да се гледа тук.

Съдържание на английски език.

Книгата представя резултатите от работата в Изследователската мрежа, посветена на изучаването на манастирската икономика организирана от ЦАИ и подкрепена от Center for Governance and Culture in Europe (GCE) на Университета в Сан Гален.