Новини

Нова стипендиантска програма на ЦАИ София за български учени

През 2019 година Център за академични изследвания София стартира нова стипендиантска програма за млади български учени (пост-докторанти и изследователи в началото на кариерното си развитие) от страната, както и за българската научна диаспора в чужбина.

Програмата е резултат от подписан на 8 ноември 2018 г. Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария. Нейната цел е съвместното укрепване на международния, междусекторния и интердисциплинарния обмен на хора и идеи в академичните среди на основата на високи научни постижения, взаимни ползи и взаимодопълваща се подкрепа. Моля, вижте Меморандума публикуван в Държавен вестник, бр.97, стр. 44.

В съгласие с Меморандума организаторът на програмата Център за академични изследвания София обявява два конкурса:

* Пет 9-месечни стипендии за млади български учени от страната и
* Две 3-месечни стипендии за български учени, работещи в чужбина.

Крайният срок за изпращане на проектопредложенията е 30 март 2019 г. 

Допълнителна информация можете да намерите на електронната страница на ЦАИ.