Новият адрес на Център за академични изследвания

С голямо удоволствие съобщаваме, че ЦАИ се премести в новия си дом на адрес:

ул. Стефан Караджа No.7, вх. В, ап. 23