Програми

Начало / Програми

Текущи програми

Стипендии за артисти „Landis and Gyr“

Стипендии за артисти „Landis and Gyr“

Стипендията е предназначена за творци от различни полета – писатели, музиканти, художници, скулптори, актьори, режисьори, архитекти и пр. – с цел да се стимулира тяхната творческа работа в контакт с теоретичните изследвания, провеждани в Центъра.

Подкрепа за украинските учени – стипендиантска програма

Подкрепа за украинските учени – стипендиантска програма

Програмата 'Подкрепа за украинските учени 2023 - 2026' предоставя ценна възможност за подпомагане на украинската академична общност в настоящата безпрецедентна криза, породена от войната на Русия срещу Украйна. Тя е насочена в подкрепа на постдокторанти от регионите засегнати от руската агресия. В дългосрочен план проектът ще допринесе за каузата целяща възобновяването и оздравяването на научната инфраструктура на Украйна - в дигитален и международен аспект.

Стипендии „Пфорцхаймер“

Стипендии „Пфорцхаймер“

Стипендии „Пфорцхаймер“ осигуряват всяка година три 5-месечни стипендии за утвърдени български учени и се финансират от американския филантроп г-н Карл X. Пфорцхаймер III, библиофил и спомоществовател на Центъра за академични изследвания София.

Стипендии „Герда Хенкел“

Стипендии „Герда Хенкел“

Този модул от стипендиатската програма на ЦАИ (2016-2022) е предназначен за учени от обществените науки, които идват от бившето Съветско пространство и Турция. Няма тематични ограничения върху подкрепяните изследвания.

Летен институт за изследване на Източно-централна и Югоизточна Европа

Летен институт за изследване на Източно-централна и Югоизточна Европа

Летния институт за изследване на Източно-централна и Югоизточна Европа (SISECSE) дава възможност на участниците да провеждат изследвания, писане и работа на терен в България и да участват в интердисциплинарни дискусии.

Платформа за стипендии и академичен обмен в областта на хуманитарните и социалните науки „Advanced Academia“

Платформа за стипендии и академичен обмен в областта на хуманитарните и социалните науки „Advanced Academia“

Чрез платформата си за подкрепа на независими научни изследвания ЦАИ се стреми да осигури условия за развитие на качествена и оригинална наука в интердисциплинарна и международна среда без да налага ограничения върху изследваните теми.

Обществената значимост на хуманитарните науки

Обществената значимост на хуманитарните науки

RevHum е стипендиантска програма, която се  провежда съвместно от Център за академични изследвания и New Europe College в Букурещ с финансовата подкрепа на Porticus Foundation. Тя има за цел да подчертае познавателния фундамент на хуманитарните науки и техния потенциал като критически дисциплини да се отворят за предизвикателставата на съвременния дигитален свят, които са както практически, така и епистемологически, етически и философски. Програмата предоставя възможност за разработването на широк набор от теми, свързани със социалните и хуманитарните науки, които се ангажират със съвременните дебати около мястото на човека насред технологичния напредък.

Българо-швейцарски стипендии за млади български учени и представители на българската академична диаспора в чужбина

Българо-швейцарски стипендии за млади български учени и представители на българската академична диаспора в чужбина

Програмата се финансира от Министерство на образованието и науката на Р България и включва: а) Пет 9-месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели; и б) Две 3-месечни стипендии за български учени, които работят и преподават в чуждестранни академични институции.

Минали програми

Конструиране на археологическото знание и историята на изкуството в Югоизточна Европа

Конструиране на археологическото знание и историята на изкуството в Югоизточна Европа

Замисълът на тази програма е да изследва как археологията създава знание в Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Кипър, Косово, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения и турската провинция Източна Тракия) с оглед на особеностите на местните изследователски традиции и връзките им с изследователските подходи на други дисциплини, особено с историята на изкуството.

Проект „PREVEX“ (Превенция на насилствения екстремизъм на Балканите и Региона на Близкия изток и Северна Африка: Укрепване на устойчивостта в благоприятна среда)

Проект „PREVEX“ (Превенция на насилствения екстремизъм на Балканите и Региона на Близкия изток и Северна Африка: Укрепване на устойчивостта в благоприятна среда)

Основната цел на проекта „PREVEX“ е да предложи по-детайлни и ефективни подходи за предотвратяване на насилствения екстремизъм. Фокусирайки се върху по-широкия регион на Близкия изток и Северна Африка и на Балканите, ще бъдат проведени, съобразени с контекста, задълбочени изследвания на случаите на наличие или не-наличие на насилствен екстремизъм, като след това тези изследвания ще бъдат обединени в регионално сравнение.

Изгубени в Прехода: социални науки, визии за промяната и когнитивни дисонанси в Източна и Централна Европа след 1989 г.

Изгубени в Прехода: социални науки, визии за промяната и когнитивни дисонанси в Източна и Централна Европа след 1989 г.

Проектът има за цел да намери мястото на текущата анти-либерална и анти-демократична интелектуална и политическа вълна - илюстрация за повсеместната европейска социално-политическа и идеологическа криза - в една по-обща, сравнително историческа перспектива. Проектът поставя въпроси, свързани с интелектуалния принос и отговорността на местните и международните агенти на Прехода (учени, експерти, тинк-танкове, НПО-та, публични интелектуалци и пр.) за предлаганите пътища и визии за трансформация на обществото към либерална демокрация и пазарна икономика, както и взаимодействието на тези визии с местната действителност.

Дискусионни серии на ЦАИ: Форми на притежание – собствеността в комунистическа България

Дискусионни серии на ЦАИ: Форми на притежание – собствеността в комунистическа България

The inspiration behind the seminar series is the paucity of systematic research on ownership in Bulgaria’s recent history that has not been comprehensively covered at university level, either by the faculties of History and Social Sciences, or by  economics and Philosophy. A possible reason for its neglection is the relatively short historical period since the fall of the communist regime which puts certain limits to any disinterested academic  evaluation. In addition, Bulgarian academics seem to be repulsed by the monotonous ideological clichés that were imposed by the regime on ownership, and thus avoid their scholarly deconstruction.

Стипендиантска програма „Как да преподаваме Европа?“

Програмата е предназначена за млади и развиващи се университетски преподаватели от Югоизточна Европа в полето на социалните и хуманитарните науки с идеята да ги подпомогне в разработването на нови образователни и научно-популярни материали с фокус върху методологическото и тематичното обновяване на дисциплинарното им поле.