Минали програми

Начало / Програми / Минали програми

Ателие за биографични изследвания

Провежда се веднъж в месеца с участието на учени от широк кръг дисциплини (история, социология, етнология, теория на литературата, културология) и от различни институции (университети, музеи, институти), които споделят изследователски опит, свързан с устни и писмени документи (авто/биографии, житейски истории, спомени, дневници и др.) Целта е да бъде очертано научното поле и да се създаде изследователска общност чрез поддържането на интердисциплинарен обмен, методологически и теоретични дискусии, сравняване на случаи и интерпретативни подходи.