Текущи програми

Начало / Програми / Текущи програми
Стипендии за артисти „Landis and Gyr“

Стипендии за артисти „Landis and Gyr“

Стипендията е предназначена за творци от различни полета – писатели, музиканти, художници, скулптори, актьори, режисьори, архитекти и пр. – с цел да се стимулира тяхната творческа работа в контакт с теоретичните изследвания, провеждани в Центъра.

Подкрепа за украинските учени – стипендиантска програма

Подкрепа за украинските учени – стипендиантска програма

Програмата 'Подкрепа за украинските учени 2023 - 2026' предоставя ценна възможност за подпомагане на украинската академична общност в настоящата безпрецедентна криза, породена от войната на Русия срещу Украйна. Тя е насочена в подкрепа на постдокторанти от регионите засегнати от руската агресия. В дългосрочен план проектът ще допринесе за каузата целяща възобновяването и оздравяването на научната инфраструктура на Украйна - в дигитален и международен аспект.

Стипендии „Пфорцхаймер“

Стипендии „Пфорцхаймер“

Стипендии „Пфорцхаймер“ осигуряват всяка година три 5-месечни стипендии за утвърдени български учени и се финансират от американския филантроп г-н Карл X. Пфорцхаймер III, библиофил и спомоществовател на Центъра за академични изследвания София.

Стипендии „Герда Хенкел“

Стипендии „Герда Хенкел“

Този модул от стипендиатската програма на ЦАИ (2016-2022) е предназначен за учени от обществените науки, които идват от бившето Съветско пространство и Турция. Няма тематични ограничения върху подкрепяните изследвания.

Летен институт за изследване на Източно-централна и Югоизточна Европа

Летен институт за изследване на Източно-централна и Югоизточна Европа

Летния институт за изследване на Източно-централна и Югоизточна Европа (SISECSE) дава възможност на участниците да провеждат изследвания, писане и работа на терен в България и да участват в интердисциплинарни дискусии.

Платформа за стипендии и академичен обмен в областта на хуманитарните и социалните науки „Advanced Academia“

Платформа за стипендии и академичен обмен в областта на хуманитарните и социалните науки „Advanced Academia“

Чрез платформата си за подкрепа на независими научни изследвания ЦАИ се стреми да осигури условия за развитие на качествена и оригинална наука в интердисциплинарна и международна среда без да налага ограничения върху изследваните теми.

Обществената значимост на хуманитарните науки

Обществената значимост на хуманитарните науки

RevHum е стипендиантска програма, която се  провежда съвместно от Център за академични изследвания и New Europe College в Букурещ с финансовата подкрепа на Porticus Foundation. Тя има за цел да подчертае познавателния фундамент на хуманитарните науки и техния потенциал като критически дисциплини да се отворят за предизвикателставата на съвременния дигитален свят, които са както практически, така и епистемологически, етически и философски. Програмата предоставя възможност за разработването на широк набор от теми, свързани със социалните и хуманитарните науки, които се ангажират със съвременните дебати около мястото на човека насред технологичния напредък.

Българо-швейцарски стипендии за млади български учени и представители на българската академична диаспора в чужбина

Българо-швейцарски стипендии за млади български учени и представители на българската академична диаспора в чужбина

Програмата се финансира от Министерство на образованието и науката на Р България и включва: а) Пет 9-месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели; и б) Две 3-месечни стипендии за български учени, които работят и преподават в чуждестранни академични институции.