Публикации

Начало / Публикации

Книги и публикации

Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции

Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции

Книгата е предназначена за читатели с икономически и исторически интереси. Авторите, включени в книгата, стъпквайки на добре познатата Веберова теза за ролята на протестантизма в развитието на капитализма, се занимават с манастирската икономика, за да оценят нейното влияние върху икономическото поведение в по-общ контекст.

Румен Аврамов, Александър Фотич, Елиас Коловос, Фокион П. Коцагеоргис Център за академични изследвания - София (2021) Английски
Насилствената асимилация  на турците в България, 1984 – 1989 г. Размисли върху идеологията, историята, последиците

Насилствената асимилация на турците в България, 1984 – 1989 г. Размисли върху идеологията, историята, последиците

Стъпвайки върху идеологемите за етнически хомогенна "единна социалистическа нация" и за повсеместен "български родови корен", в края на 1984 г. комунистическата власт започва фронтална атака за заличаване на идентичността на турското малцинство в България. Сборникът предлага единадесет гледни точки към генезиса, хода и последиците от събитията от 1984 - 1989 г., които представляват най-мащабното етническо насилие през българския XX в.

Румен Аврамов Център за академични изследвания - София (2019) Български
Възрастта при социализма. Поколения в семейството и обществото

Възрастта при социализма. Поколения в семейството и обществото

Противно на хронологическата логика, тази книга започва със старостта. Но нейната логика е "жизнения път" на режима, а не на хората в него. За "младия строй" старостта е анормална, доколкото е присъствие на миналото, от което той се оттласква; тя следва да бъде сегрегирана или скрита - или най-малкото - недовидяна от насочения към бъдещето институционален взор. По-нататък, с остаряването на самия режим, но не и на неговата утопия, старостта трябва да бъде някак преодоляна, ако не и направо преобърната. Накрая "младежкият" революционен устрем тихомолъком отстъпва пред консерватизма и усилието за контрол, озаптяване и удържане на младостта в утъпкани коловози.

Даниела Колева Център за академични изследвания - София (2019) Български
История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том 1: Договаряне на модерността през ‘дългия деветнайсети век’

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том 1: Договаряне на модерността през ‘дългия деветнайсети век’

Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина, Моника Баар Оксфорд Юнивърсити Прес (2016) Английски
История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част I: 1918-1968

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част I: 1918-1968

Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина, Моника Баар Оксфорд Юнивърсити Прес (2018) Английски

Серия ”Изследователски резултати”

Advanced Academia Programme 2018-2019

CAS WORKING PAPER SERIES, Issue: 11/2019 (available on CEEOL): Kateryna Dysa, The Problem of Adultery and Men’s Honor in Ukrainian Town Courts in the Eighteenth Century Iva Manova, The Creation of Philosophical Nations under the Soviet Regime: “Restoring the Historical Truth” about the Peoples of Asia in Philosophy Martin Ossikovski, Freedom of Speech and its Christian...

ЦАИ ЦАИ Английски

Advanced Academia Programme 2016-2017

CAS WORKING PAPER SERIES, Issue: 9/2017 (available on CEEOL) Hili Razinsky – Unity in Plurality: The Case of Emotional Ambivalence ; Veronika Dimitrova – The “Homeless” and Co-operative Development: Economic Aspects of the Housing Policies in Sofia in the Interwar Period ; Irina Genova – The Bulgarian Perspective on Art from beyond the Iron Curtain...

ЦАИ ЦАИ Английски

Advanced Academia Programme 2015-2016

CAS WORKING PAPER SERIES, Issue: 8/2017 (available on CEEOL) Teodora Karamelska – “Mind, Body, and Spirit ” Grigor Boykov – Building a Capital City in the Balkans Ştefania Costache – To Subordinate or to Assist? French Experts and Early Approaches to International Investment in the Ottoman Empire (1856–1867) Elka Dimitrova – The Marginal Intellectual Dimitrios...

ЦАИ ЦАИ Английски

Advanced Academia Programme 2014-2015

CAS WORKING PAPER SERIES, Issue: 7/2017 (available on CEEOL) Adriana Placani – Posing Risk: A Case for Criminalization Anna Krasteva – Bordering the Balkans: Concepts and imaginaries Atanas Slavov – Between Endorsement and Ambivalence: Democracy and Eastern Orthodoxy in post-communist South East Europe Bogdan C. Iacob – From Periphery to Cardinal Borderland: The Balkans in...

ЦАИ ЦАИ Английски

Advanced Academia Programme 2012-2014

Benedikt Eckhardt – Graeco-Roman Voluntary Associations, Systems Theory and Societal Evolution. Preliminary Perspectives Bilyana Kourtasheva – Totalitarian (Quasi-)Translatability: The Case of Bulgaria in the 1970s and 80s (Institutions, Mechanisms, Consequences) Darin Tenev – Possibility and Negativity Dmitry Biriukov – The Beginning of the Debate on the Universals in Byzantine Philosophy and Its Historical and Philosophical...

ЦАИ ЦАИ Английски