Книги и публикации

Начало / Публикации / Книги и публикации
Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции

Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции

Книгата е предназначена за читатели с икономически и исторически интереси. Авторите, включени в книгата, стъпквайки на добре познатата Веберова теза за ролята на протестантизма в развитието на капитализма, се занимават с манастирската икономика, за да оценят нейното влияние върху икономическото поведение в по-общ контекст.

Румен Аврамов, Александър Фотич, Елиас Коловос, Фокион П. Коцагеоргис Център за академични изследвания - София (2021) Английски
Насилствената асимилация  на турците в България, 1984 – 1989 г. Размисли върху идеологията, историята, последиците

Насилствената асимилация на турците в България, 1984 – 1989 г. Размисли върху идеологията, историята, последиците

Стъпвайки върху идеологемите за етнически хомогенна "единна социалистическа нация" и за повсеместен "български родови корен", в края на 1984 г. комунистическата власт започва фронтална атака за заличаване на идентичността на турското малцинство в България. Сборникът предлага единадесет гледни точки към генезиса, хода и последиците от събитията от 1984 - 1989 г., които представляват най-мащабното етническо насилие през българския XX в.

Румен Аврамов Център за академични изследвания - София (2019) Български
Възрастта при социализма. Поколения в семейството и обществото

Възрастта при социализма. Поколения в семейството и обществото

Противно на хронологическата логика, тази книга започва със старостта. Но нейната логика е "жизнения път" на режима, а не на хората в него. За "младия строй" старостта е анормална, доколкото е присъствие на миналото, от което той се оттласква; тя следва да бъде сегрегирана или скрита - или най-малкото - недовидяна от насочения към бъдещето институционален взор. По-нататък, с остаряването на самия режим, но не и на неговата утопия, старостта трябва да бъде някак преодоляна, ако не и направо преобърната. Накрая "младежкият" революционен устрем тихомолъком отстъпва пред консерватизма и усилието за контрол, озаптяване и удържане на младостта в утъпкани коловози.

Даниела Колева Център за академични изследвания - София (2019) Български
История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том 1: Договаряне на модерността през ‘дългия деветнайсети век’

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том 1: Договаряне на модерността през ‘дългия деветнайсети век’

Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина, Моника Баар Оксфорд Юнивърсити Прес (2016) Английски
История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част I: 1918-1968

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част I: 1918-1968

Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина, Моника Баар Оксфорд Юнивърсити Прес (2018) Английски
История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част II: 1968-2018

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част II: 1968-2018

Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина, Моника Баар Оксфорд Юнивърсити Прес (2018) Английски
Икономика на ”Възродителния процес”

Икономика на ”Възродителния процес”

„Възродителният процес” (1984-1989 г.) е оставил дълбок коловоз в българската колективна памет. Волно или неволно, обществото се връща към него по различни поводи, за да установи всеки път колко разнопосочни са реалиите на този непознат по замаха си епизод на зловещо социално инженерство. Асимилационната кампания срещу турското малцинство в страната и крахът на начинанието са...

Румен Аврамов ЦАИ / Издателство "Рива" Български Свали PDF
Тялото при социализма – режими и репрезентации

Тялото при социализма – режими и репрезентации

Макар да изглеждат биологични константи, телата са всъщност исторични, културно ситуирани и опосредствани. Ето защо са основателни въпросите за тялото и телесността, за репрезентациите и режимите на телесност при социализма. Какви са преплитанията и взаимодействията между социалното и телесното, как символният ред се транспонира в соматичен? Авторите в този том подхождат към темата през различни...

Съставителство и редакция: Даниела Колева ЦАИ / Издателство "Рива" Български Свали PDF
Любовта при социализма

Любовта при социализма

Любовта при социализма Възможно ли е любовта при социализма да има някаква особена характеристика, отличаваща това чувство от неговите проявления в други исторически условия? Въпросът е всъщност за това как обществата моделират, оформят, насърчават или ограничават едни или други чувства, как допускат или изключват тяхното изразяване. Как чувствата – или поне техните артикулации, които са...

Съставителство и редакция: Даниела Колева ЦАИ / Издателство "Рива" Български Свали PDF