Книги и публикации

Начало / Публикации / Книги и публикации
Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции

Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции

Книгата е предназначена за читатели с икономически и исторически интереси. Авторите, включени в книгата, стъпквайки на добре познатата Веберова теза за ролята на протестантизма в развитието на капитализма, се занимават с манастирската икономика, за да оценят нейното влияние върху икономическото поведение в по-общ контекст.

Румен Аврамов, Александър Фотич, Елиас Коловос, Фокион П. Коцагеоргис Център за академични изследвания - София (2021) Английски
Насилствената асимилация  на турците в България, 1984 – 1989 г. Размисли върху идеологията, историята, последиците

Насилствената асимилация на турците в България, 1984 – 1989 г. Размисли върху идеологията, историята, последиците

Стъпвайки върху идеологемите за етнически хомогенна "единна социалистическа нация" и за повсеместен "български родови корен", в края на 1984 г. комунистическата власт започва фронтална атака за заличаване на идентичността на турското малцинство в България. Сборникът предлага единадесет гледни точки към генезиса, хода и последиците от събитията от 1984 - 1989 г., които представляват най-мащабното етническо насилие през българския XX в.

Румен Аврамов Център за академични изследвания - София (2019) Български
Възрастта при социализма. Поколения в семейството и обществото

Възрастта при социализма. Поколения в семейството и обществото

Противно на хронологическата логика, тази книга започва със старостта. Но нейната логика е "жизнения път" на режима, а не на хората в него. За "младия строй" старостта е анормална, доколкото е присъствие на миналото, от което той се оттласква; тя следва да бъде сегрегирана или скрита - или най-малкото - недовидяна от насочения към бъдещето институционален взор. По-нататък, с остаряването на самия режим, но не и на неговата утопия, старостта трябва да бъде някак преодоляна, ако не и направо преобърната. Накрая "младежкият" революционен устрем тихомолъком отстъпва пред консерватизма и усилието за контрол, озаптяване и удържане на младостта в утъпкани коловози.

Даниела Колева Център за академични изследвания - София (2019) Български
История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том 1: Договаряне на модерността през ‘дългия деветнайсети век’

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том 1: Договаряне на модерността през ‘дългия деветнайсети век’

Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина, Моника Баар Оксфорд Юнивърсити Прес (2016) Английски
История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част I: 1918-1968

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част I: 1918-1968

Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина, Моника Баар Оксфорд Юнивърсити Прес (2018) Английски
История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част II: 1968-2018

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част II: 1968-2018

Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина, Моника Баар Оксфорд Юнивърсити Прес (2018) Английски
Икономика на “Възродителния процес“

Икономика на “Възродителния процес“

„Възродителният процес“ (1984-1989 г.) е оставил дълбок коловоз в българската колективна памет. Волно или неволно, обществото се връща към него по различни поводи, за да установи всеки път колко разнопосочни...

Румен Аврамов ЦАИ / Издателство "Рива" Български Свали PDF
Тялото при социализма – режими и репрезентации

Тялото при социализма – режими и репрезентации

Макар да изглеждат биологични константи, телата са всъщност исторични, културно ситуирани и опосредствани. Ето защо са основателни въпросите за тялото и телесността, за репрезентациите и режимите на телесност при социализма....

Съставителство и редакция: Даниела Колева ЦАИ / Издателство "Рива" Български Свали PDF
Любовта при социализма

Любовта при социализма

Любовта при социализма Възможно ли е любовта при социализма да има някаква особена характеристика, отличаваща това чувство от неговите проявления в други исторически условия? Въпросът е всъщност за това как...

Съставителство и редакция: Даниела Колева ЦАИ / Издателство "Рива" Български Свали PDF