Серия “Изследователски резултати”

Начало / Публикации / Серия “Изследователски резултати”

Advanced Academia Programme 2018-2019

ЦАИ ЦАИ Английски

Advanced Academia Programme 2014-2015

ЦАИ ЦАИ Български

Програма ”Advanced Academia” 2009-2012

ЦАИ ЦАИ Английски

”Софийски академичен Нексус”

”Роли, идентичности и хибриди”

”Ние, Народът.”