Новини

Начало / Конкурси & новини / Стипендии за български докторанти, учени…

Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2021-2022

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2020-2021

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата за предстоящата академична учебна 2021/2022 година.

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство.

ВАЖНО!!

През 2020 г. Швейцарското посолство в България и Център за академични изследвания стартират кампанията по разпространение на обявата по-рано от обичайното, за да се даде повече време на потенциалните кандидати да подготвят необходимите документи. Припомняме, че едно от най-важните изисквания пред желаещите да продължат своето обучение или научна работа в Швейцария е да си осигурят подкрепата на учен, базиран в институцията, към която са се насочили. За да улесним този процес, прилагаме и кратък документ с препоръки и съвети по какъв ред да става това.

Информацията по-долу, касаеща общото описание на стипендиите и изискванията за тях, се запазва от минали години. При наличието на интерес и запитване от страна на заинтересовани кандидати ще предоставим пакета с формуляри от миналогодишното издание на конкурса. Той може да служи единствено за ориентация и подготовка. Макар да не очакваме съществени промени във формулярите за конкурса от тази година, фактическото кандидатстване преди изтичането на крайния срок трябва да стане чрез актуалните формуляри за 2020 г., които швейцарското Министерство на образованието ще разпространи през юли 2020 г. и ние ще ви изпратим при заявен по имейл интерес.

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.

След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Център за академични изследвания, за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъдат подадени в Център за академични изследвания до 01 ноември 2020 г.

Кандидатите преминават през три етапа на оценка:

 • по документи;
 • с допуснатите кандидати ще бъде проведено интервю през втората половина на ноември 2020 г. в София;
 • предложение
  на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарското
  министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави
  финалния подбор.

Критерии за оценка:

 • научният опит на кандидата;
 • качествата на изследователския проект или творческа работа;
 • възможности за дългосрочно и продуктивно научно сътрудничество.

Крайният резултат се обявява през май 2021 г.

С допуснатите кандидати в края на ноември 2020 г. ще бъде проведено интервю.

Внимание! Поради многобройни случаи на фалшифициране на обявата
за стипендии и злоупотреби с доверието на кандидатите от страна на
недобросъвестни лица в предходните години, документите за кандидатстване
занапред няма да бъдат публикувани в интернет.

Лице за контакт:

Димитър Димов
Център за академични изследвания София
Адрес: ул. „Стефан Караджа No. 7, вх. В, ет. 2, София 1000
тел. (02) 980 37 04; 980 08 43;
Ел.поща: dimov@cas.bg