Новини

[приключил] Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2021-2022

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2020-2021

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата за предстоящата академична учебна 2021/2022 година.

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство.

ВАЖНО!!

29.07.2020 г. (обновена) Швейцарското министерство на образованието разпространи актуалните формуляри за кандидатстване. Всеки желаещ да кандидатства може да ги получи след като пише до лицето за контакт.

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:

  • Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството.
  • Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;
  • Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;
  • Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.

След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Център за академични изследвания, за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъдат подадени в Център за академични изследвания до 01 ноември 2020 г.

Кандидатите преминават през три етапа на оценка:

  • по документи;
  • с допуснатите кандидати ще бъде проведено интервю през втората половина на ноември 2020 г. в София;
  • предложение на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалния подбор.

Критерии за оценка:

  • научният опит на кандидата;
  • качествата на изследователския проект или творческа работа;
  • възможности за дългосрочно и продуктивно научно сътрудничество.

Крайният резултат се обявява през май 2021 г.

С допуснатите кандидати в края на ноември 2020 г. ще бъде проведено интервю.

Внимание! Поради многобройни случаи на фалшифициране на обявата за стипендии и злоупотреби с доверието на кандидатите от страна на недобросъвестни лица в предходните години, документите за кандидатстване занапред няма да бъдат публикувани в интернет.

Лице за контакт:

Димитър Димов
Център за академични изследвания София
Адрес: ул. „Стефан Караджа No. 7, вх. В, ет. 2, София 1000
тел. (02) 980 37 04; 980 08 43;
Ел.поща: [email protected]