Събития

Начало / Събития

Стипендиантски семинар: Политики към населението и изграждане на нацията: Миграции на турски и мюсюлмански общонсти от България към Турция (1925-1939 г.)

Център за академични изследвания София ул. Стефан Караджа 7В, вх. 3, ет. 2, ап. 23, София

Slavka Karakusheva (MON Fellow, Oct '22 – Jul '23) will give a first talk on her research at CAS: Population Politics and Nation Building: Migrations of Turkish and Muslim Populations...