Събития

Начало / Събития

Дискусионни серии „Стопанска (социална) България“: Социални и стопански аспекти в историята на войнуците от имперските конюшни (XVI – XVII в.)

Център за академични изследвания София ул. Стефан Караджа 7В, вх. 3, ет. 2, ап. 23, София

С удоволствие бихме искали да Ви поканим на предстоящата лекция от семинара „Стопанска (социална) България: Бъдещето през културата на миналото“. Гл. ас. д-р Кръстьо Йорданов (Институт за исторически изследвания при...