Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата за академичната учебна 2022/2023 година.

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство.

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории:

  • Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за творци/изследователи от различни сфери на изкуството.
  • Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска специализация в Швейцария;
  • Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна институция;
  • Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска степен.

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.

След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Център за академични изследвания, за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъдат подадени в Център за академични изследвания до 20 ноември 2022 г.

Кандидатите преминават през три етапа на оценка:

  • по документи;
  • с допуснатите кандидати ще бъде проведено интервю през втората половина на ноември и началото на декември 2022 г. в София;
  • предложение на Експертната комисия с номинираните кандидати до Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалния подбор.

Критерии за оценка:

  • научният опит на кандидата;
  • качествата на изследователския проект или творческа работа;
  • възможности за дългосрочно и продуктивно научно сътрудничество.

Крайният резултат се обявява през май 2023 г.

Внимание! Поради многобройни случаи на фалшифициране на обявата за стипендии и злоупотреби с доверието на кандидатите от страна на недобросъвестни лица в предходните години, документите за кандидатстване занапред няма да бъдат публикувани в интернет. Те се предоставят чрез директен контакт с г-н Димитър Димов (контактите по-долу).

Лице за контакт:

Димитър Димов
Център за академични изследвания София
Адрес: ул. „Стефан Караджа No. 7, вх. В, ет. 2, София 1000
тел. (02) 980 37 04; 980 08 43;
Ел.поща: [email protected]