ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Книги и публикации

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том 1: Договаряне на модерността през ‘дългия деветнайсети век’
Ред. Болаш Тренчени, Мачей Яновски, Моника Баар, Мария Фалина и Михал Копечек
Последни публикации » Книги

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част I: 1918-1968
Ред. Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина и Моника Баар
Последни публикации » Книги

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част II: 1968-2018
Ред. Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина и Моника Баар
Последни публикации » Книги

Европейски региони и граници. Концептуална история
Съставителство и редакция: Диана Мишкова и Болаж Тренчени
Последни публикации » Книги

Икономика на "Възродителния процес"
Румен Аврамов
Последни публикации » Книги

Тялото при социализма - режими и репрезентации
Съставителство и редакция: Даниела Колева
Последни публикации » Книги

Любовта при социализма
Съставителство и редакция: Даниела Колева
Последни публикации » Книги

Природни науки, технологии и социални светове
Съставителство и редакция: Десислава Лилова
Последни публикации » Книги

Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945) / Vol. IV / Anti-Modernism – Radical Revisions of Collective Identity
Последни публикации » Книги

Смъртта при социализма - героика и постгероика
Съставителство и редакция: Даниела Колева
Последни публикации » Книги

«1 2 3 »
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF
Книги и публикации