ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

ЦАИ сегашни стипендианти

Нилай Килинч
Без постоянна позиция
Турция
Маргарет Димитрова
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
България
Лилия Топузова
Университета в Торонто, Канада
Канада
Евгения Давидова
Щатски университет на Портланд, САЩ
САЩ
Стоян Шиваров
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
България
Ивайло Начев
Институт по балканистика и тракология, БАН
България
Светослава Тончева
Инситут по етнология и фолклористика, БАН
България
Мартин Белов
Софийски университет
България
Симеон Евстатиев
Софийски университет
България
Джон Пол Нюман
Университета в Мейнут
Великобритания
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF