ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Проект "PREVEX" (Превенция на насилствения екстремизъм на Балканите и Региона на Близкия изток и Северна Африка: Укрепване на устойчивостта в благоприятна среда)

2020-2023
Виж степендиантите и техните проекти

Основната цел на проекта „PREVEX" е да предложи по-детайлни и ефективни подходи за предотвратяване на насилствения екстремизъм. Фокусирайки се върху по-широкия регион на Близкия изток и Северна Африка и на Балканите, ще бъдат проведени, съобразени с контекста, задълбочени изследвания на случаите на наличие или не-наличие на насилствен екстремизъм, като след това тези изследвания ще бъдат обединени в регионално сравнение. Проектът „PREVEX" ще се стреми да подобри разбирането за това как действат различните механизми на насилствения екстремизъм. Специален акцент ще бъде поставен върху това как да се засили устойчивостта чрез изследване на несъществуването на насилствен екстремизъм в „благоприятна среда". Проектът се състои от внимателно подбран екип от експерти по области и теми, представляващи както държавите членки на ЕС, така и експерти от анализираните региони. Проектът ще бъде изпълнен по програмата за безвъзмездна помощ на ЕС „Хоризонт 2020". Норвежкият институт по международни въпроси е координатор на проекта, а ЦАИ участва като партньорска институция.

Настоящият проект е финансиран по Програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" на Европейския съюз по договор No. 870724.

 

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF