ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Библиотека

колекции 

Библиотеката на Център за академични изследвания София изгражда колекции в областта на хуманитарните и социални науки. Колекциите включват: книги и монографии; периодични издания; справочни издания; онлайн академични бази данни; офлайн база данни „Балканска библиография 1985-2001".

работно време

понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 14 до 18 ч.

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF