ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Публични лекции на ЦАИ, 2019 г.

06 Март 2019

Лекционната поредица на CAS Sofia по програма Advanced Academia ще се провежда всяка сряда между 13 март и 24 април 2019 г. от 18:00 ч. в Американския център на Столична библиотека, пл. "Славейков" 4А.

Начало: 18:00 часа

13 март 2019 г. (сряда) - доц. д-р Стефан Дечев:
„Николай Генчев (1931--2000) - между либерализма и национализма, между дисидентството и властта, между науката и псевдонауката"

20 март 2019 г. (сряда) - д-р Александър Панайотов:
„Евреи и еврейски общини на Балканите между IV в. и VIII в. сл. Хр."

27 март 2019 г. (сряда) - д-р Анастасия Чолакова:
„Икономика и технология на късната античност: поглед от Сердика"

3 април 2019 г. (сряда) - д-р Красимир Терзиев:
„Де-формации на фотографския образ в пост-медийната среда"

11 април 2019 г. (четвъртък) - д-р Неда Денева (място ЦАИ София):
„Трансформации в родилните практики в България: към повече автономия на раждащите жени и акушерките"

17 април 2019 г. (сряда) - д-р Никола Венков:
„Договаряне на съжителството в социално нееднородно градско място:
всекидневна солидарност и социално изключване на Женския пазар в София"

24 април 2019 г. (сряда) - д-р Катерина Кокинова:
„Владимир Набоков и неговата политика на (не)четенето"

© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF