ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СОФИЯ

Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция с нестопанска цел, създадена за популяризиране на съвременни академични стипендии и сътрудничество в областта на хуманитарните и социални науки. Прочети повече »

Семинар “Rule of Law”

21 Септември 2010

Семинарът от поредицата "Rule of Law" ще се проведе на 21 Септември 2010 (вторник) от 17 до 19ч. в конферентната зала на ЦАИ София.
Представяне ще направи д-р Даниел Смилов.
© 2009 ЦАИ. Всики права запазени.
България, гр. София, ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23, тел.: (+359) 2 980 08 43; 980 37 04, факс: (+359) 2 980 36 62, e-mail:
Продукт на WF