Управление и структура

Начало / За нас / Адв. Александър Кашъмов

Адв. Александър Кашъмов

Фондация 'Програма: достъп до информация', София, България

Александър Кашъмов е български адвокат, работещ в сферата на административното, гражданското и наказателното право в България. Той е член на Софийския адвокатски съвет от 1999 г. Добре познат международен експерт е в областта на достъпа до информация и добрите управленски практики, свободата на изразяването, защитата на личните данни и защитата на класифицирана информация, анти-корупционните мерки, административната и правната реформа. Александър Кашъмов се явява пред различни национални съдилища, пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург. През последните 22 години работи като експерт и по-късно като ръководител на юридическия екип на „Програма: достъп до информация“. Бил е експерт и в много мисии на организации като Съветеа на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Агенцията за международно развитие на САЩ, Фондация „Конрад Аденауер“ и много други. През 2008 г. е носител е на наградата „Адвокат на годината“, връчвана от списанието „Правен свят“.