Стипендианти

Албена Хранова

България

Албена Хранова е родена през 1962 г. в Пловдив. Завършила е гимназия с преподаване на английски език (1980) и Славянска филология (1985) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От декември 1986 г. е назначена на длъжност асистент в катедрата по българска литература на Филологическия факултет. Защищава докторската си дисертация през 1995 г., а от 1998 г. е доцент по българска литература. През 2009 г. защищава десертация за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в научната област „Теория и история на културата“, а от 2011 г. е редовен професор в катедрата по философия във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет.

В периода 1999-2019 тя е участник в 10 колективни национални и международни проекта. Била е стипендиант на Центъра за академични изследвания – София (1999-2000 и 2004-2005), на Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Виена (2002), New Europe College, Букурещ (2002-2003), NIAS, Wassenaar (2004).

Албена Хранова е автор на над 150 отделни научни публикации на български, английски, немски, френски и руски език, а също и на монографиите „Двете български литератури: граници на лирическия контекст“ (1992), „Литературният човек и неговите български езици“ (1995), „Подстъпи към приказката“ (1998), „Езикът и неговите речи“ (2000), „Български интертекстове“ (2002), „Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век“ (том I-II, 2011). Също така е съавтор в 19 учебници и учебни помагала по литература (2000-2020) за прогимназиалното и гимназиалното образование. Член е на редколегията на списание „Критика и хуманизъм“.

Проекти