Стипендианти

Ангел Николов

България

Ангел Николов е роден през 1971 г. в София. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ в София (1990) и придобива магистърска степен в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1995). През 1997 г. става редовен докторант и хоноруван асистент по Средновековна българска история в същия факултет. Защитава докторската си дисертация през 2002, и през същата година става редовен асистент. От 2011 г. е доцент по Средновековна българска история.

През 2004 е Visiting Fellow на Британската академия и извършва проучвания в Оксфорд, а през 2005 е Regional Fellow в Колеж „Нова Европа“, Букурещ. Бил е няколкократно гостуващ учен в Ягелонския университет, Краков (2004-2012) и в Университета на Саарланд, Саарбрюкен (2004-2021).

Ангел Николов е автор на повече от 70 статии на български, английски и руски език, както и на монографиите „Политическа мисъл в ранносредновековна България (средата на IX – края на X в.)“ (2006), „Повест полезна за латините: паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма“ (2011), „П. А. Сирку в България (1878–1879)“ (2012) – в съавторство с Л. А. Герд, „Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI–XVII в.)“ (2016). От 2012 г. е член на редколегията на списанието Slověne. International Journal of Slavic Studies, издавано от Института по славистика на Руската академия на науките.

Проекти