Минали стипендианти

Богдана Паскалева

България

Богдана Паскалева е главен асистент по дисциплините „Антична литература“ и „Западноевропейска литература“ към Катедрата по теория на литературата в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2015 г. защитава докторска дисертация на тема „Образ, подобие и символ при Николай Кузански“. Интересите ѝ са свързани с литературата, изкуството и културата на Античността и Ренесанса, а също и с теория и история на литературата. Превежда антична и ренесансова литература от латински и италиански.

Проекти