Стипендианти

Валентин Калинов

България

Валентин Калинов е завършил психология (бакалавър) и философия (бакалавър; магистър) в СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор по философия (2019) с дисертация върху местата на истината в полето на психоанализата. Интересите му са в областта на теория на субективацията, психоанализата, философията на психиатрията и психопатологията. Съ­трудник на Издателство „Критика и Хуманизъм”, превежда от италиански език (Дж. Агамбен, К. Гинзбург).

Проекти