Минали стипендианти

Володимир Бурега

Украйна

Професор Володимир Бурега е роден през 1971 г. в град Суми, Украйна. През 1996 г. завършва Сумския държавен педагогически университет, Катедра „История“. Впоследствие проф. Бурега продължава обучението си в Московската духовна семинария (1996-2000), а след това и в Московската духовна академия (2000-2004) на Русия. През 2004-2009 г. придобива следдипломна квалификация по история в Института по славянознание към Руската академия на науките в Москва. През 2009 г. защитава своята докторска степен с дисертация на тема: „Държавата и православната църква в Чехословакия (1918-1938)“. От 2008 г. Володимир Бурега е назначен за професор в Киевската духовна академия – основното висше учебно заведение на Украинската православна църква. От 2011 г. заема длъжността заместник-ректор на Киевската духовна академия, където чете лекции по история на славянските църкви, както и по история и теология на Католическата църква и протестантските църкви. Научните му интереси включват история на Православната църква в Украйна, със специален акцент върху историята на богословското образование. Автор е на 7 книги и повече от 200 статии в областта на историята и теологията. През последните няколко години той публикува редица статии, посветени на процесите, протичащи днес в украинското православие.

Проекти