Стипендианти

Делян Русев

България

Делян Русев е асистент в Института за балканистика с център по трагология към Българската академия на науките. Той има бакалавърска степен по „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2014 г.), магистърска степен по тюркология от Хамбургския университет (2016 г.) и докторска степен от Софийския университет (2021 г.). По време на следването си е специализирал в Критския университет (Ретимно) и Университет „Билги“ (Истанбул), а през 2018-2019 г. е гост-изследовател в Чикагския университет по програма „Фулбрайт“. Делян Русев е участвал в редица научни проекти на национално и международно ниво и подготвя за издаване докторската си дисертация, в която изследва ранноосманската историопис и съдържащите се в нея сведения за средновековна България. Той има интерес към политически и културни аспекти на османското завоевание на Балканите, а последните му изследвания са посветени на проявленията на взаимодействие между християнската и ислямската историческа култура и значението им за реконструирането на предмодерните идентичности в региона.

Проекти