Настоящи стипендианти

Денис Шаталов

Украйна

Денис Шаталов притежава бакалавърска степен по История на Украйна (2011 г.) от Днепропетровския национален университет, Днепър, Украйна. Там получава  магистърската си степен (2012 г.), и също така защитава докторска степен с дисертация на тема “История на Казашкия мит“ през 2016 г. От януари 2015 г. д-р Шаталов е научен сътрудник към Украинския институт за изследване на Холокоста „Ткума“ (2015-2019 г.; 2022 г. – до момента), а между 2015 г. и 2019 г. работи за Музея на еврейската памет и Холокоста в Украйна, и двете институции базирани в град Днепър. През 2019 г. участва като гост-сътрудник в „Prisma Ukraïna–Research Network Eastern Europe“, част от Forum Transregionale Studien в Берлин, а през 2022/2023 отново подпомага Forum Transregionale Studien по проекта „Prisma Ukraïna: War, Migration and Memory“. Денис Шаталов е автор на научния труд “Представи за казаците. Украинските казаци в общественото мнение от втората половина на XVIII – първата половина на XIX в.“ (Доминанта Принт, Днепър, 2017). В момента д-р Шаталов подготвя за печат своята втора монография, Pokozachennia Halycyny (Turning Galicia to Cossacknes)посветена на проблема с възприемането на Казашкия мит в исторически неказашкия регион на Западна Украйна. Основните му научни интереси са свързани с изучаването на представите за миналото в ежедневието, тяхното формиране и функциониране в обществото. Фокусът в изследванията му е поставен върху паметта за Втората световна война и Холокоста и възпоменанието на жертвите в СССР и Украйна, както и върху историята на „Казашкия мит“ в Украйна през 19-ти и 20-ти век – важна част от съвременната украинска национална идентичност. Сред останалите му интереси са и фотографските практики в Украйна от съветската епоха.

Проекти