Управление и структура

Начало / За нас / Доц. Надежда Александрова

Доц. Надежда Александрова

Литература, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Д-р Надежда Александрова е доцент във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Интересите ѝ са насочени към османската и балканската литература и култура от ХѴІІІ и ХІХ в., към историята на емоциите, рецепционните изследвания и джендър изследванията. Публикувала е две монографии, посветени на различните преплитания между писането и пътуването на хора и идеи, случили се в османското пространство преди формирането на отделните балкански народи. Ръководител е на Българското дружество за изследване на осемнадесети век, член на международната мрежа ISECS. Тя е и в редакционната колегия на издателската поредица на BRILL „Women Writers in History“ и в редакционната колегия на поредицата на Brepol „Studies on Philosophy, Intellectual History, Arts, Sciences (SoPHiHas).

Преди да стане сътрудник на ЦАИ, д-р Александрова е била стипендиант в редица програми на центъра. Тя се присъединява към програмата Advanced Academia с проекта си „Любов и насилие: Литературни трансмисии на образа на яничарите сред немюсюлманските общности в Османската империя през XIX в.“ (2016-2017). По-късно, в продължение на четири години (2017-2021), тя е стипендиант на стипендиантската програма „Как да преподаваме в Европа“, целяща постигането на нова методологическа експертиза, която в нейния случай е в областта на историята на емоциите и афектите.