Минали стипендианти

Елица Станоева

България

Елица Станоева е доктор по история (Технически университет, Берлин, 2013 г.). Тя е била гост-изследовател във Виена, Констанц, Потсдам и София. Последната й позиция е в Европейския университетски институт във Флоренция като член на изследователския екип на финансиран от Европейския научноизследователски съвет проект “Looking West: The European Socialist Regimes Facing Pan-European Cooperation and the European Community” до септември 2020 г. и като гост-изследовател до юли 2021 г.

Автор е на книгата София: Идеология, градоустройство и живот през социализма (С: Просвета, 2016). Последните ѝ публикации включват: “Balancing between Socialist Internationalism and Economic Internationalization: Bulgaria’s Economic Contacts with the EEC”, in A. Romano and F. Romero (eds.), European Socialist Regimes’ Fateful Engagement with the West: National Strategies in the long 1970s (London: Routledge, 2021); “Squeezed between External Trade Barriers and Internal Economic Problems: Bulgaria’s Trade with Denmark in the 1970s” (European Review of History: Revue européenne d’histoire 27:3/2020); “Exporting Holidays: Bulgarian International Tourism and the Scandinavian Market in the 1960s and 1970s” in S. B. Pedersen and C. Noack (eds.), Tourism and Travel during the Cold War: Negotiating Tourist Experiences across the Iron Curtain (London: Routledge, 2020).

Изследователските ѝ интереси са в областта на градска история и политики на паметта през социализма и постсоциализма; разведряване и икономическо сътрудничество между Изтока и Запада; туризъм през епохата на Студената война.

Проекти