Настоящи стипендианти

Иво Страхилов

България

Иво Страхилов е доктор по културология (2019) и главен асистент в Катедра „История и теория на културата“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи в полето на критическите изследвания на културното наследство, като научните му интереси включват съвременни употреби на наследството, наследства на малцинствата, природно наследство и граждански мобилизации. Понастоящем ръководи изследователски проект, който проучва историческите, социално-икономическите и културните значения на османските обществени бани и наследството, свързано с водата.

Selected publications:

  • Strahilov, I. “‘Am I Doing It Well Enough?’: Roma, Racialised Heritage, and Politics of (Self-)Representation in Postsocialist Bulgaria”. In: Gönül Bozoğlu, Gary Campbell, Laurajane Smith, and Christopher Whitehead (eds.) Routledge International Handbook of Heritage and Politics. London and New York: Routledge. Forthcoming.
  • Strahilov, I. 2022. “Between the ‘Thracian Substratum’ and ‘Oriental Accretions’: Bulgarian Mumming and the National Heritage Canon”, Seminar_BG. Online Journal for Cultural Studies, Special Issue 5.
  • Strahilov, I. 2021. “Constructing Heritage, Negotiating Europeanness: Three Bulgarian Exhibitions of Thracian Legacy in Paris”. In: Yordan Lyutskanov, Benedikts Kalnačs, and Gaga Shurgaia (eds.) Series Minor, XCII, Heteroeuropeanisations: (In)capacity to Stay Marginal. Napoli: UniorPress, 279–315.
  • Strahilov, I. 2021. “National Pride: Negotiating Heritage, Gender, and Belonging in times of Illiberal Ethnonationalism in Bulgaria”, Intersections. East European Journal of Society and Politics 7 (4): 13–31.
  • Strahilov, I. 2020. “‘Où est notre eau?’ Dépossessions et mobilisations patrimoniales dans la Bulgarie actuelle (le cas de Pernik, 2019–2020)”. In: Valentina Marinescu and Daniela Rovenţa-Frumuşani (eds.) Communication, environnement et développement durable. Études de cas. Cluj-Napoca: Cluj University Press, 47–68.

Проекти