Минали стипендианти

Игор Дворкин

Украйна

Игор Дворкин завършва бакалавърската си и магистърска степен по специалност “История и архивистика“ през 2005 г. в Катедра “История“ на Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, Украйна. Той придобива също така следдипломна квалификация по специалност „История на Украйна„ от Катедра “Политическа история“ (2005-2008 г.) на Националния технически университет „Харковски политехнически институт“ и получава докторска степен “Кандидат на историческите науки“ от Източноукраинския университет „Володимир Дал“ в Луганск, Украйна, през 2009 г. От 2018 г. д-р Дворкин е доцент в Катедра “Украинистика, Културология и История на науката“ на Националния технически университет „Харковски политехнически институт“, като през 2008-2018 г. е старши преподавател в Катедра “Политическа история“ на същия университет. Игор Дворкин е участвал като научен сътрудник в редица нерезидентни програми и стипендии за украински учени в риск  – в Института за науки за човека (IWM, Виена) (2022 г.); Научното дружество “Тарас Шевченко“ в САЩ (NTSh-A) (2022); Мемориален музей на Холокоста в Съединените щати; Центъра за изследвания на Холокоста Джак, Джоузеф и Мортън Мандел (2022 г.); Британска асоциация за славянски и източноевропейски изследвания (BASEES),(2023). Бил е и гост-лектор/лектор –  в поредицата лекции “Науката в риск“ към Лайпцигския университет, Германия (2022 г.); “Украински час“, “Мемориал Нойенгаме“, Хамбург, Германия (2022); в поредица украински изследвания онлайн, Ерфуртски университет, Германия (2022); Украински католически университет (Училище по журналистика и комуникации), Лвов, Украйна (2023). Игор Дворкин участва също така в множество проекти за публична история. Бил е член на екипа и продуцент на съдържанието на дигиталния проект „Не забравяйте Харков“, посветен на паметта за Втората световна война и Холокоста в Харков (Харков, Украйна, 2020-2022) и „(Пост)съветската култура на възпоменание на жертвите на нацисткото преследване по време на окупацията в Източна Европа“ (подтема „Официална култура(и) на възпоменание в украинското (пост)съветско общество“) във Фондацията на Хамбургските мемориали и центрове за обучение в памет на жертвите на нацистките престъпления (Хамбург, Германия, 2022). Изследователските му интереси включват изследванията на паметта за Втората световна война в Украйна, изследвания за евреите и Холокоста, История на Украйна, Музеезнание и Съвременна украинска историография.

Проекти