Стипендианти

Маргарет Димитрова

България

Маргарет Димитрова е професор по история на българския език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните научни изследвания са съсредоточени върху средновековни и по-късни южнославянски ръкописи и върху преводи на християнски текстове от гръцки и латински, направени на Балканите. Тя е автор на повече от 90 статии върху средновековни славянски текстове. Така също тя издава две книги, една върху средновековен превод на гръцка катена с коментари върху Песен на Песните, запазен в ръкопис от XV в. от Рилския манастир (2012), и друга върху молитви за новородени и родилски в средновековни южно- и източнославянски ръкописи (2014). Тя има принос и в две издания на преписи на „История славянобългарска“ на о. Паисий Хилендарски (2012), на Втория берамски бревиар (2018) и на каталог на ръкописи от XVII-XX в., пазени в Зографския манастир (2017).

Проекти